Heder og ære til våre krigsveteraner – først og fremst et kommunalt ansvar

Siste: Da Ivan Vanje gikk bort den 14. desember 2019 var han det siste gjenlevende tidsvitnet i Ofoten som hadde deltatt i kamphandlingene som endte med gjenerobringen av Narvik den 28. mai 1940. Vanje ble bisatt fra Narvik kirke den 27. desember. Foto: Fritz Hansen

Siste: Da Ivan Vanje gikk bort den 14. desember 2019 var han det siste gjenlevende tidsvitnet i Ofoten som hadde deltatt i kamphandlingene som endte med gjenerobringen av Narvik den 28. mai 1940. Vanje ble bisatt fra Narvik kirke den 27. desember. Foto: Fritz Hansen

Av
DEL

LeserbrevNorges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) avdeling Ofoten ønsker å rette en stor takk til vår lokalavis «FREMOVER» for to gode reportasjer i tilknytning til krigsveteran Ivan Harry Vanjes bortgang og bisettelse fra Narvik kirke.

Ivan Vanje var den aller siste av våre krigsveteraner i Ofoten-regionen, som deltok i Narvik-felttoget i april / mai 1940, en innsats av hans avdeling Kp. 8 / BN II / IR 15 / 6. divisjon som sammen med flere norske avdelinger samt allierte franske, polske og engelske styrker påførte den tyske krigsmakten sitt første nederlag ved gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940. Denne innsatsen fortjener den største heder og ære. Ved seremonien i kirken og deretter i menighetshuset var Forsvaret, Narvik krigsmuseum og NVIO avd. Ofoten representert, men Narvik kommune var ikke til stede. Ivan og hans betydning ble hedret med vakre minneord, også i Fremover fra ordføreren i Gratangen.

Kommunal veteranplan:

Narvik kommune vedtok, etter føringer fra Forsvarsdepartementet, en såkalt «Kommunal veteranplan» i oktober 2018. I «Forordet» sier ordføreren, - sitat: «I Narvik-regionen bor det over 200 veteraner som har bidratt med innsats i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområder, herunder veteraner fra 2. verdenskrig. Dette er en innsats for verdier Narviksamfunnet setter høyt.» Planen har et eget avsnitt om anerkjennelse i regi av det offentlige;

• Frigjørings- og veterandagen (8. mai)

• FN-dagen (24. oktober)

• Forsvarets minnedag (årlig første søndag i november)

Utover de nevnte markeringene (hvor for øvrig kommunen ikke bidrar verken ved FN-dagen eller Forsvarets minnedag), opplever NVIO avd. Ofoten Narvik kommune som stort sett passive og «usynlige» i forhold til veteranivaretakelsen, selv om kommunen også har utpekt en egen veterankontakt. Dette bekymrer oss. Planen omtaler ikke kommunalt initiativ som gir føringer for anerkjennelse av veteraner, herunder ved bortgang.

Narvik-felttoget – 75-årsmarkering:

Ved den verdige 75-årsmarkeringen av krigsutbruddet 1940 den 28. mai 2015 var det fortsatt 5 gjenlevende krigsveteraner bosatt i Ofoten - Nils Hugo Ruud, Arnold Aasan, Åge Bergvik, Arne Strøm og Ivan Vanje. Flere av dem deltok i markeringen og fikk tildelt Regjeringens minnemedalje «Takk for din innsats 1939 - 1945».

Kommunalt fravær?

I løpet av de 5 årene som er gått fra 2015 og frem til i dag, har samtlige 5 etter hvert gått bort. Det finnes ingen tidsvitner lenger i Ofoten som kan beskrive krigens redsler og grufullheter gjennom sine egne opplevelser som soldater for å forsvare fedrelandet mot okkupasjonsmakten. Når vi ser tilbake, er det grunn til å spørre hvorvidt disse krigsveteranene er blitt vist den anerkjennelsen de har fortjent fra sin hjemkommune.

Dessverre er det NVIO avd. Ofotens erfaring at Narvik kommune’s ledelse ikke har vært til stede eller deltatt, verken politisk representert eller fra administrasjon, når begravelses-seremonien har funnet sted, med unntak av at Narvik kommune har sendt bårebukett med sløyfe. Det er selvfølgelig vanskelig å rette direkte kritikk mot manglende tilstedeværelse, da vi ikke har oversikt over de respektive familienes ønsker ved gravferden. Samtidig tror vi at fraværet må kjennes sårt og smertefullt for familiene til våre «glemte» krigsveteraner.

Narvik-felttoget – 80-årsmarkering:

Det er nok for seint å beklage. Men det er i år 80 år siden de grusomme krigshandlingene rammet Narvik og Ofoten, og som førte til at byen ble lagt i ruiner med store tap av menneskeliv, også sivile. Mange har båret på tunge traumer senere. NVIO avd. Ofoten legger til grunn at de respektive berørte kommuner, herunder Narvik, sammen med Forsvaret og sentrale politiske myndigheter vil markere dette på en verdig måte tilsvarende som ved 75-årsmarkeringen i 2015.

La oss med dette si tydelig fra at vi håper alle våre avdøde krigsveteraner blir minnet på en verdig måte ved 80-årsmarkeringen, gjerne med Ivan Vanje’s kloke ord: «Vi kan tilgi, men må aldri glemme».


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags