Jeg konstaterer at kommuneoverlegen stigmatiserer en stor gruppe mennesker

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Fremover av 27.03.20 går kommunelegen og rådmannen ut med en oppfordring om at Narviks befolkning skal holde seg hjemme i påsken. Det er vel og bra hvis dette er en oppfordring som hviler på et saklig grunnlag, men ikke hvis man fremsetter ubegrunnede og stigmatiserende utsagn. Jeg siterer Hultstedt: «Skrekkscenarioet er når camperne har kommet godt ned i rødvinsdunken. Maksimalt fem personer samlet. Minimum to meter avstand og en liter rødvin innabords? Nei det går ikke. Jeg oppfordrer alle eiere av små og store campingplasser og oppstillingsplasser om å stenge disse umiddelbart. På disse stedene er det ikke tilstrekkelige fasiliteter til å innfri de hygienekravene som koronasituasjonen tilsier at vi skal ha.».


Jeg konstaterer at kommuneoverlegen her stigmatiserer en ganske stor gruppe mennesker, noe som jeg mener han som rollemodell burde avstå fra. Han påstår at vi som eier ei campingvogn drikker og ikke klarer å forholde oss til smittevernsreglene. Mellom linjene kan enhver lese det som menes her, at campere flest har et alkoholproblem, null vurderingsevne og ikke kan ta ansvar for sine handlinger. Jeg har i mange år hatt stor glede av campinglivet og de friluftsaktiviteter det gir mulighet til. Jeg har til dags dato ikke observert fyll eller ansvarsløse handlinger som sitatet henspiller til. Tvert imot er det stor dugnadsånd og samhold i caravanmiljøet.

I andre del av sitatet hevdes det at hygienen ikke kan ivaretas i ei campingvogn. Dette viser hvor lite kommuneoverlegen har satt seg inn i dagens campingliv. Vognene har varmt og kaldt vann, mange har dusj, og alle har toaletter som tilfredsstiller sanitære krav. Vi har til og med såpe og desinfeksjonssprit!

LES OGSÅ:


Vårt styre besluttet lenge før overlegens påbud å stenge vårt sanitærbygg, nettopp for å unngå at flere personer oppholdt seg i dette bygget samtidig, og fordi vi ikke ville klare å vaske utsatte områder i servicebygget flere ganger daglig. Vi har også avlyst alle arrangementer og sammenkomster for lenge siden. I sin epost til caravanklubben forordner Hultstedt stenging av campingplassen utfra smittevernshensyn. Der tar han en beslutning på feilt grunnlag fordi alt som kunne utsette brukere av caravanplassene for mulig smitte allerede var eliminert. På grunn av brannforskriftene er det også god avstand mellom vognene og påbudet om å holde to meters avstand kan innfris uten problemer. I avisartikkelen derimot, begrunner rådmannen og overlegen sine råd (påbud?) ut fra et helt annet resonnement. Det er skadehyppighet som brukes som et argument for å holde folk hjemme fra hytter, vogner og spikertelt i egen kommune. Når man gir en slik begrunnelse har man da tatt utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap? Folkehelseinstituttet sin rapport av 2019 "Skadebildet i Norge" fastslår at 91.722 skader skjer i bolig og i boligområdet, i tillegg kommer 7.721 skader på institusjoner, mens det skjer 41.352 skader på sports- og idrettsarenaer og 22.705 skader i fri natur, utmark, vann og sjø. Tallene viser altså at det er større risiko å skade seg hjemme enn ute i friluft. Det at det er større risiko for å skade seg med en kniv på hytta enn i eget hjem, slik det hevdes i innlegget, medfører neppe riktighet og lar seg ikke dokumentere ut fra nåværende kunnskap om skadebildet i Norge.

At det i nåværende situasjon ikke er tilrådelig å drive med risikosport er vel alle enige i, men at tilrettelagte skiløyper som det finnes mange av i hytteområdene rundt Narvik er et faremoment, er ikke velbegrunnet utfra nåværende kunnskapsstatus. Sentrale helsemyndigheter har gjentatte ganger gitt anbefalinger om å være ute i frisk luft og å holde seg i aktivitet. Ut fra et folkehelseperspektiv er dette særlig viktig når vi står foran en lang periode med fysiske og psykiske påkjenninger, hvor alt som kan bidra til å gjøre oss mer motstandsdyktige har betydning. Det er heller ikke lurt å holde befolkningen samlet i byene der det er mye større sjanser å komme nært andre mennesker og vanskeligere å holde avstand til hverandre. Slikt sett er det større risiko å oppholde seg i en blokkleilighet med mange naboer og felles arealer enn det er i en hytte eller ei campingvogn.

Jeg reagerer på at rådmann og kommuneoverlege stempler familier som har tenkt å bruke sine fritidssteder som ligger i egen kommune som egoistiske og nærmest uansvarlige. Her tar man lite høyde for at voksne mennesker evner å forholde seg til alvoret i situasjonen og ikke utsetter seg selv og andre for risiko. Man bør tenke på alle familier som har hatt sine barn hjemme i mange dager, samtidig som de har utført utfordrende arbeidsoppgaver. Mange gleder seg til et lite avbrekk i helger og høytider som ligger foran oss. Jeg vil minne om at det ikke er portforbud i Norge og at opphold på fritidseiendommer ikke er forbudt så lenge de befinner seg i kommunen man bor.

I en tid som denne er det viktig at beslutninger tas på et saklig og veloverveid grunnlag. Hvis befolkningen skal ha tillit til de som tar beslutninger, må beslutningstakere vise seg tilliten verdig. Å gå ut med stigmatiserende utsagn og vage antakelser vekker ikke tillit!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken