Det er mange som kan stilles til ansvar for mangelfullt engasjement for jernbanebygging

PRIORITERER: Odd G. Andreassen setter dobbeltspor på Ofotbanen over Nord-Norgebanen.

PRIORITERER: Odd G. Andreassen setter dobbeltspor på Ofotbanen over Nord-Norgebanen. Foto:

Av

Det er ingen overraskelse i Tromsø-ordførerens forsøk på å prioritere jernbane fra Tromsø til Narvik og svensk jernbanenett.

DEL

Meninger ARE-toget fungererer meget godt med effektive terminaler i Kiruna og Narvik. Terminalene betjener store områder som Finnmark, Troms og Nordland med Salten, Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

Den kommende Nord-Norgebanen er en sammenhengende jernbane fra Fauske til Narvik og Tromsø med sidearm til Harstad/Vesterålen. Jernbane langs hele strekningen fra Trøndelag til Tromsø vil skape en moderne og sikker transportkorridor. Det er faktisk det nordnorsk jernbanebygging handler om, begrunnet i økende fiskeleveranser fra det nordlige Norge. Som kjent er Nordlandsbanen i særdeles dårlig forfatning. Moderniseirng av Nordlandsbanen og en tilknytning til Ofotbanen vil gi nytteeffekt for det nordlige Nordland.

Prioritering

1. Dobbeltspor Ofotbanen

2. Oppgradering og elektrifisering av Nordlandsbanen

3. Forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Narvik

4. Videreføring av Nord-Norgebanen til Tromsø

5. Sidearm til Harstad og Vesterålen

Reidar Carlsen

Tidligere rikspolitiker Reidar Carlsens (nasjonens første fiskeriminister) satte en utrolig og uventet stopp for jernbanebygging nord for Bodø i 1962. Videreføring av Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen har deretter stått stille.

Det er mange som kan stilles til ansvar for mangelfullt engasjement for jernbanebygging i landsdelen. Flere personligheter fra områdene Bodø og Rana ser ikke behovet for likeverdig transportinfrastruktur for resten av landsdelen.

I løpet av kort tid er videreføring av jernbane fra Fauske – Narvik – Tromsø blitt et krav blant en stor del av befolkning og næringdliv. Et stort flertall ønsker Nord-Norgebanen realisert. Nå er det samhold, samarbeid og tilslutning fra departement og Storting som teller.

Nord-Norgebanen realiseres

Landsdelen nord for Fauske står nå for tur til realisering av Nord-Norgebanen. Byene Tromsø, Harstad og Narvik med tilhørende regioner vil erfare merkbar næringsutvikling og vekst.

I tillegg vil jernbane på nordnorsk jord være særdeles viktig for nasjonal samfunnsikkerhet og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

En sammenkobling av Ofotbanen og Nordlandsbanen vil kunne gi betydelig nytteeffekt for næringslivet i Nordre Nordland, - trolig også for Rana og Helgeland. Nytteeffekten bør utredes.

Nye EU-krav

Nye EU-krav kan komme til å tvinge fram Nord-Norgebanen. Nye miljøkrav i EU krever at 50 prosent av langtransport skal over på sjø eller jernbane innen 2050. EU – bestemmelsene kan 2 komme til å sette fart i videreføring av Nordlandsbanen og Nord-Norgebanen.

Befolkningsgrunnlaget

Folketallet i regioner og kommuner er viktige forutsetninger for investering i jernbane.

Pr 1. januar 2019 er folketallene slik:

Trøndelag: 460.783

Nordland: 243.385

Trøndelag og Nordland: 704.168

Troms: 167.202 - Befolkningen i Troms utgjør kun 24 prosent av folketallet i Trøndelag og Nordland.

Eksisterende jernbaner og nye jernbaner på Nordkalotten

Nye jernbaner skal bygges til Pajala i Sverige og Kolari og Sodankylä i Finland. Det er på høy tid at jernbane fra Fauske til Narvik blir realisert. En norsk nasjonal jernbane bør realiseres snarest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags