Kjeldebotn - ei framtidsbygd?

Av
DEL

LeserbrevKjeldebotn har siden sekstitallet hatt en utvikling der antallet barn har gått tilbake, mens andelen eldre har økt. Offentlige arbeidsplasser er blitt avviklet. Skolen ble nedlagt i 2019. Forsvaret ble avviklet på syttitallet. Næringslivet består i dag i hovedsak av 5- 6 aktive gårdsbruk + noen håndverkere. Noen pendler til Ballangen eller Narvik, andre langpendler. Folketallet går jamt og trutt tilbake og er nå i underkant av 300.
Kjeldebotn er samtidig ei bygd der skjer positive ting. Dugnadsånden er stor. Eksempler på dette er vannverket, etableringen av Kaia kafe, vedlikehold av kirka, vedlikehold av Håfjellveien, bygging og drift av eldreboliger, bensinstasjon og småbåthavn.
Jokerbutikken ble etablert og eies av bygdefolk, som en følge av at COOP la ned.
Utviklingen i oppdrettsnæringen i Ofotfjorden er positiv for Kjeldebotn, og har potensial for å utvikle flere tilknyttede arbeidsplasser.
Positivt er også flere nye fritidsboliger. Hyttefolkene handler lokalt og deltar i lokalmiljøet.

Mange steder kjemper bygdefolk og kommunen en felles kamp mot negative utviklingstrekk. Det lages utviklingsprogrammer, strategier og arealplaner. Engasjerte ordførere er aktive for å fremme bygdenes muligheter.
Det er å håpe at nye Narvik kommune har større ressurser, større vilje og evne enn Ballangen hadde til å drive innovativ bygdeutvikling. De naturlige forutsetningene bør være til stede for å få til en positiv utvikling. Det er viktig at kommunen får vedtatt reguleringsplaner for boligbygging og næringsareal. Stabile transportløsninger som knytter Kjeldebotn til en arbeidsmarkedsregion der Evenes er et nav, vil være positivt.

Digitale nomader er et fenomen som gror fram noen steder i verden. Utgangspunktet er personer eller familier som lever og arbeider i den digitale verden. Noen er lei av storbylivet med lange arbeidsdager, vanskelige oppvekstsvilkår for barn og tidkrevende daglige arbeidsreiser. De søker er et landlig liv med korte avstander og god kontakt med naturen. Noen flytter rundt og er kortere perioder på sted, mens andre har lengre opphold. Erfaringer viser at disse nomadene ofte blir aktive i bygdemiljøet. Men det er noen forutsetninger. Det må være utleieboliger, gode datanettverk og gjerne kort vei til flyplass. Det finnes eksempler på digitale nomader i Nordland, på Færøyene og på Island. I den store verden er det flere enn fem millioner registrerte digitale nomader. Det finnes flere internasjonale nettverk som har fokus på denne trenden.

I år har mange brukt datanettverk til møter og filoverføringer. Det er utviklet flere APPer som forenkler digital kommunikasjon. Dermed legges det til rette for flere deltagere.
Kan det være en ide å innrede den nedlagte skolen til et spennende kontorlandskap for digitale nomader og andre som kan tenke seg å etablere nettbaserte jobber?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags