Senterpartiet – det såkalte distriktenes parti – opptrer kynisk, uredelig og egoistisk når de nå bruker sine siste fyrstikker til å holde liv i glørne etter Andøya flystasjon.

Én ting skal de ha Senterpartiet. Etter sigende: De kjempet, og trakk seg fra et forsvarspolitisk forlik da de mislyktes i å få Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet med på å berge flystasjonen på Andøya.

Det som skjer nå, er intet annet enn et svik mot andøyasamfunnet. Senterpartiet snur om – og spiser Andøya levende.

De vet bedre. Mye bedre

Når Senterpartiets Liv Signe Navarsete sammen med stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås fra Nordland fortsatt holder liv i håpet om at flystasjonen på Andøya kan berges, skal de ikke mistenkes for å mene det.

Verken Navarsete eller Nordås er parlamentariske skårunger. De vet bedre. Mye bedre.

De vet så inderlig godt at et solid forsvarspolitisk forlik med Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet står seg. Også etter valget. Selv med Senterpartiet i en eventuell ny regjering.

39 nye medlemmer – fra Andøya

Nordland Senterparti kan oppglødd melde at partiet har fått 39 nye senterpartister i Andøy – bare denne uken. Fokus er blottlagt.

«De store og sentrale aktørene på Stortinget hadde ingen betenkeligheter med å besegle skjebnen til Andøya flystasjon. Legg ned, og send befolkningen ut i usikkerhet i mange år fremover», skriver Nordland Senterparti på sin hjemmeside.

Og videre: «Mellompartiene har vært imot beslutningen, og Senterpartiet klarest i sitt syn på at saken er for dårlig utredet og at avgjørelsen må bero til en ny og forsvarlig utredning er tatt… Det kan vanskelig tolkes på annen måte enn som tillit».

Senterpartiet påberoper seg å ha vært klarest i sitt syn for å berge Andøya flystasjon, men tilliten som partiet nå påberoper seg er ikke Senterpartiet verdig.

Senterpartiet og Rødt

Senterpartiet tapte kampen i Stortinget.

De skor nå hestene for oppløpssiden til høstens stortingsvalg.

Sammen med partiet Rødt håper de å videreføre folkebevegelsen til «Bevar Andøya Flystasjon» til en massiv støtte for sitt eget parti.

De maner til kamp for å berge Andøya flystasjon.

Dersom Senterpartiet virkelig hadde hatt velmenende tanker om Andøya; da hadde de bidratt til å raskest mulig å snu andøyasamfunnet fra sorg og nederlagstanker til tanker om muligheter.

Tiden går. Dørene lukkes

For Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har gitt sterke forsikringer om at storsamfunnet holder dørene vidåpne for at Andøya skal leve videre – også etter at de siste flyene har forlatt flystasjonen. Det er her muligheten til Andøya ligger. Ikke i at Stortinget skal gjøre om på et vedtak om å legge ned Andøya flystasjon.

Verken Navarsete eller Nordås er parlamentariske skårunger. De vet bedre.

Ragnar Bøifot

 

Tiden går. Til høsten er det valg. Vi får et storting som ikke vil føle den samme forpliktelsen som dagens folkevalgte til løftene som er gitt andøyasamfunnet. Dørene lukkes.

Omkampen som aldri kom

Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 2012 da et bredt forsvarspolitisk forlik, den gang anført av Arbeiderpartiet, SV og nettopp Senterpartiet – og sågar med støtte fra Andøyas ordfører Jonni Solsvik – la ned Bodø hovedflystasjon.

Fremskrittspartiets Jan-Arild Ellingsen lovde å gjøre om på vedtaket dersom Fremskrittspartiet kom i regjering.

Jo da; Fremskrittspartiet fikk regjeringsmakt, men omkampen om Bodø kom aldri – på samme måte som at omkampen om Andøya heller aldri vil komme. Det vet Senterpartiet.

Et svik mot andøyasamfunnet

Andøya har tjent Norge, det norske Forsvaret og NATO siden 1957. At Senterpartiet – av alle – vil utnytte nedleggelsen av flystasjonen til egen fordel, og sende befolkningen ut i usikkerhet i mange år fremover, er rett og slett skammelig.

Det som skjer nå, er intet annet enn et svik mot andøyasamfunnet. Senterpartiet snur om – og spiser Andøya levende.

Ragnar Bøifot

 

Det som skjer nå, er intet annet enn et svik mot andøyasamfunnet. Senterpartiet snur om – og spiser Andøya levende.