NÅR NOK ER NOK!

Varaordfører i Tjeldsund, Gunnhill Andreassen

Varaordfører i Tjeldsund, Gunnhill Andreassen Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerLeder av Folkeaksjonen for ETS fastholder i debattinnlegg  i avisa Fremover og avisa Nordlys sitt utsagn om at ordførerne i Tjeldsund og Evenes samt rådmannen i Tjeldsund «legger seg på tvers av innbyggernes ønsker».

Vet Folkeaksjonen noe vi andre ikke vet?

150 som ble spurt

Av Tjeldsunds 1089 stemmeberettigede ble 150 personer spurt i Opinionens undersøkelse.

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

 56 % av disse 150 som ble spurt i Tjeldsund, hadde ETS som foretrukket alternativ, altså 84 personer. Hva øvrige 1005 stemmeberettigede personer har som foretrukket alternativ/første valg, vet ingen av oss noe om.

Blant de 24 personene (16 %) som svarte «fortsette alene», hadde 15 personer  (64 % av de 16 %) ETS på første valg dersom det å være egen kommune ikke var mulig.  Legger vi til grunn de som hadde ETS både på første og andre plass, er summen av de som gikk for ETS 99 personer. Hva de øvrige 990 innbyggerne i Tjeldsund da ønsker, vet vi først etter at folkeavstemmingen er avsluttet og stemmene talt opp.

Må være stuerent og flott

I mellomtiden må det være stuerent og flott at den enkelte fremmer gode argumenter for det alternativet de mener vil være det beste for kommende slekter.

At ordføreren som vår fremste folkevalgte peker på positive og negative sider ved de tre alternativene, er en selvfølge.

Ordføreren har i samtlige seks informasjonsmøter støttet seg på de faglige utredningene som foreligger samt på de føringer som kommer fra Stortinget.

Politikernes plikt

Rådmannen har på bestilling fra politikerne lagt fram et faktagrunnlag som understøttes av flere andre rådmenn og konklusjoner fra Telemarksforskning.

Både Ordfører og rådmann har i samtlige folkemøter understreket viktigheten av at befolkningen setter seg inn i de tre alternativene m/konsekvenser som foreligger og betydningen av at flest mulig går til urnene. De har videre vektlagt at uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt, så er det politikernes plikt å arbeide for å få gjennomslag for gode tjenester til innbyggerne.

Uberetiget svertekampanje

Å bruke den knappe tida som er igjen før folk skal gå til urnene, til å drive en uberettiget «svertekampanje» av ordfører og rådmann og hevde at de har et upresist forhold til fakta og er på kollisjonskurs med folkeviljen, faller på sin egen urimelighet.    

Folkeaksjonen for ETS har etter søknad, mottatt pengestøtte fra blant annet Tjeldsund.

Jeg utfordrer  Folkeaksjonen til å komme med  nye opplysninger og tall som underbygger deres syn i stedet for å angripe de som har kommet til en annen konklusjon enn deres.

– Realitetene har innhentet meg

Selv har jeg som politiker alltid hatt tro på og sloss for de små enhetene. Realitetene har innhentet meg.

Samtlige partier på Stortinget med unntak av SP og SV, framholder at tiden er moden for en revisjon av kommune Norge.

Økonomien tilsier at arbeidet med å sikre helst øke kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne, vil måtte gå på bekostning av antall rådhus, ordførere og rådmenn.

En svært viktig beslutning

Ved utgangen av juni er veivalget gjort i vår kommune.  Vi vil leve videre i fellesskap eller i naboskap også i etterkant.

La derfor debatten fram til da dreie seg om hvordan vi skal ha mulighet og evne til å opprettholde tjenestenivået nært innbyggerne i de ulike alternativene. Hvilke utviklingsmuligheter en ny kommune vil gi oss og hvordan vi kan klare å utvikle et godt kommunikasjonstilbud eksternt og internt i de alternativene som foreligger.

Befolkningen og politikerne står ovenfor en svært viktig beslutning. La oss bruke tida konstruktivt!

Gunnhill Andreassen, varaordfører i Tjeldsund

Vil du lese mer om hva som har vært skrevet om kommunereformen i Fremover? Her finner du en samlet oversikt over saker og debattinnlegg.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags