Derfor styrker vi beredskapen i Ofoten

Ofoten-regionen er følgelig sentral i militær planlegging, skriver direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon,  Petter Jansen.

Ofoten-regionen er følgelig sentral i militær planlegging, skriver direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen. Foto:

Av
DEL

KronikkNår vinterøvelsen Cold Response gjennomføres i Nord-Norge i mars neste år, er effektivt mottak av allierte styrker et viktig øvingsmål. For å lykkes, er vi i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) avhengig av å benytte kapasiteten som også finnes i sivil sektor.

Bakteppet er alvorlig. Sikkerhetssituasjonen krever raskere militær responstid. Forsvarsjef Haakon Bruun-Hansen, da han la frem sitt fagmilitære råd tidligere i høst, sa at «varslingstidene er redusert til dager og timer». Særlig i nord er det økt behov for militær tilstedeværelse.

Ofoten-regionen er følgelig sentral i militær planlegging. En isfri havn med betydelige infrastruktur-forbindelser er naturligvis av strategisk viktighet. I forbindelse med vinterøvelsen får derfor Narvik havn, som FLO har et strategisk partnerskap med, store oppgaver med mottak av militært personell og utstyr. Elvegårdsmoen blir omlastings- og øvingsområde.

Når varslingstidene er redusert, stilles vesentlig større krav til logistikksystemet. Ledetiden på enkelte forsyningsklasser er lang og det er mangelfull forsyningsberedskap, spesielt i nord. I en slik situasjon er lokalsamfunnets samlede kapasitet viktig. Jo større sivil logistikkberedskap som finnes i fredstid, desto sterkere motstandskraft har samfunnet og Forsvaret i krise og krig.

De siste årene har FLO derfor bygd opp en omfattende struktur gjennom avtaler med sivile strategiske partnere og militære logistikk-kapasiteter, blant annet i Osmarka og i Ramsund. Våre strategiske partnere Bring og Rema etablerer seg i Bjerkvik. Dessuten, Forsvarets verksted Bjerkvik er utviklet fra å være et rent verksted til også å inneha ingeniørkompetanse. Verkstedet har for eksempel en sentral rolle i forbindelse med innføring av Forsvarets nye artillerisystem. Dette er kompetansearbeidsplasser som altså ikke bare bidrar til høynet beredskap, men også til teknologisk innovasjon.

I forsvarssjefens fagmilitære råd styrkes Ramsund som sjømilitær logistikkbase. FLO vil øke apparatet ytterligere med mer fremskutt lagring i regionen, og samarbeidet med det lokale næringslivet videreutvikles. Øvelse Cold Response blir en test på hvordan dette fungerer i stor skala.

På grunn av sikkerhetssituasjonen styrkes altså Ofoten-regionens rolle innen det vi i Nato-sammenheng kaller vertslandsstøtte, nemlig sivil og militær støtte gitt til allierte styrker som opererer på vårt territorium. Det er i den forbindelse verdt å merke seg at også våre naboer i Sverige, i deres forsvarsanalyser, fremhever betydningen av Ofoten-regionen for egne sikkerhetspolitiske behov. Svenskene samarbeider stadig tettere med Nato og svenske styrker vil delta på Cold Response-øvelsen. Og derfor er det heller ikke tilfeldig at vi i FLO har lagt et topplederkurs i strategisk logistikk til universitets-campusen i Narvik. Kurset har deltakere fra næringslivet, offentlige etater og Forsvaret.

Etter øvelse Cold Reponse vil vi ha mer klarhet i hvor sterk vår samlede kapasitet i Ofotoen og Nord-Norge er. Det som allerede er sikkert, er at det er den samlede sivile og militære kapasiteten, ikke hver enkelt kapasitet i seg selv, som avgjør.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags