Hvorfor jeg ikke lenger kan være medlem av den norske kirke

VALGVAKT: Amund Garfors, som også er medlem i menighetsrådet i Ankenes, var vakt under kirkevalget mandag. Da han skulle «geleide» velgere gjorde han det med å betegne valglistene som «homoliste» og «normal liste». Hans oppførsel i valglokalet vakte betydelig oppsikt – men var inntil i går ikke kjent for ledelsen i Narvik kirke.  Foto: Fritz Hansen

VALGVAKT: Amund Garfors, som også er medlem i menighetsrådet i Ankenes, var vakt under kirkevalget mandag. Da han skulle «geleide» velgere gjorde han det med å betegne valglistene som «homoliste» og «normal liste». Hans oppførsel i valglokalet vakte betydelig oppsikt – men var inntil i går ikke kjent for ledelsen i Narvik kirke. Foto: Fritz Hansen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDen norske kirke har dessverre sveket meg. Jeg har ikke lenger samvittighet til å være medlem av ei kirke som har lagt seg på samme kurs som en gang hersket i byene Sodoma og Gomorra. Disse to byene som ble totalt utslettet, grunnet folkets sine synder mot livet og Bibelens klare ord. Og den norske kirke har nå brutt fullstendig med bibelsk, klassisk kristendom. I tillegg har den brutt med apostlenes lære på et punkt som er svært sentralt – fordi apostelen Paulus lærer krystallklart at homoseksuelt samliv fører til fortapelse for den som ikke bryter med denne livsstil og ikke søker syndens forlatelse for det! (1 Kor 6:9 og 1 Tim 1:10). Den kirke som innfører forbønn for slikt samliv, og t.o.m innfører liturgi som gir skinn av at dette er et ekteskap, det ER en frafallskirke – og som jeg oppfatter som den siste spiker i likkista for Den norske kirke!

LES : Prest Trond Laksaa reagerer sterkt på bruken av ordet "homolista" 

LES MER: – Jeg er kristen. Jeg leser Bibelen. Homofile skal ikke få ødelegge kirken

Alle må jo fatte og begripe at det er en UMULIGHET å velsigne det som Gud kaller synd! Men nå har disse prestene og biskopene på sitt møte i Trondheim nylig, sagt ja til likekjønnet ekteskap, samtidig som de har sagt ja til blasfemi. Og hva blir den neste velsignelse? Det sier seg sjøl at ingen kristne må medvirke til noe slikt eller gjøre seg delaktig i slike velsignelser!

Disse menneskene som vedtok dette famøse vedtaket som jeg ser på som både ateistisk og syndig, de går nå inn for en liturgi for kvalifisert vranglære. Dette er et uhyggelig frafallstegn i DNK, der denne villfarelse vil få store konsekvenser for de stakkars barn og unge som blir et offer for dette sviket. For nå bryter de med alt jeg lærte både på søndagsskolen og 8 år på folkeskolen. Ja, de bryter med Bibelens skapelsesteologi og forståelsen av hva som er en familie og en slekt. Der læren om kvinnen, mannen, mor og far – blir utslettet på en måte der det nå skal hete medmor og medfar og lignende. Der kjønnsbegrep som hun og han skal erstattes med ordet hen! Holder vi på å bli rape gal i dette landet?

Ja, en må jo bare innrømme at disse sosialistprestene og politisk styrte biskoper har være meget dyktig med å jage Gud på dør i våre kirker og katedraler.  De har totalt glemt at Bibelen ikke er kompromissenes bok, der man bare kan forandre på det man ikke liker og etter behov. Nei, slik er det ikke!  Bibelen gir klare retningslinjer om forholdet mellom mann, kvinne, ekteskap og familie. Den sekularisering vi i dag ser som rammer Den norske Folkekirke, viser bare at mennesket ønsker å lage sin egen form for religion, og tilpasse dette i sitt eget tenkesett, der de nå t.o.m. har omfavnet islam og danser med døden.  Men nordmenns kamp mot et antinasjonalt politisk styringssystem som er innbakt i islam, det  skal overhode ikke berøres av kirka.  Og det i en tid der terror og store folkevandringer fra den tredje verden er på vei mot oss.  Med et overordet mål om å påvirke alle de europeiske nasjonalstater og vår tro.

Vi lever i en trist, rotløs og tragisk tid, der omtrent alt er snudd på hodet. Og la det være sagt med en gang; jeg har ikke noe personlig  imot menn som er homofile eller kvinner som er lesbiske! De må gjerne få leve sine liv som de vil. Men inn i kirka, for å få prestehanda på hodet, der de også skal gifte seg med hverandre,  og få Guds velsignelse, der går grensa! Det er trist å se og oppleve at mennesker som kjemper for likekjønnet liturgi, framfor å se ekte bibelsk kristenliv, der de heller i praksis kunne velsige vårt samfunn, enn å rive det ned!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags