Et utøvende eller utdøende musikkliv?

Inge Rolland

Inge Rolland

Av
DEL

MeningerPolitikerne i den nye storkommunen bør snarest se over hvordan det ligger an med det profesjonelle musikklivet:

Musikklinjen er rasert. Musikere flytter og et viktig rekrutteringsledd forsvinner.

Ditriktsmusikerne (Ensemble Oscar) har nesten ikke tid og midler til å spille for. Det var kommunens egne politikere som for et par mandatperioder siden raserte grunnen til at fylkeskommunens støtte til utøverdelen ble desimert. De har verken produsent eller midler til å turnere i storkommunen utenom midler fra spaserstokken.

Musikk i Nordland ble opprettet ved å slå sammen landsdelsmusikerne i Mosjøen og Narvik. Til sammen 11musikerstillinger som i hovedsak er blitt finansiert over stats- og fylkesbudsjett. Det var en hard kamp å få blåserne fra Mosjøen til å flytte hit. Lokaliseringsdebatten var hard og det sto mellom Bodø og Narvik, en kamp som Narvik vant. Nå har fylket har klart å kvitte seg med samtlige blåsere uten at Narvik-politikerne har reagert. Kontrabassen er også vekk. Ytterligere besparing har vært å ta bort lederstillingen og la en av musikerne ha den ved siden av musikerstillingen. Narviks musikkliv blir ikke styrket ved at man kompenserer noe av tapet ved bruk av korttidsarbeidskraft som kun hotell og flyselskap kan tjene på uten at vertskommunen får en skattekrone.

Byorkesteret hadde i flere tiår opera- og symfonikonserter og et samarbeid med Den norske Opera. Dette var landsdels- og distriktsmusikerne sterk medvirkende til. Det samme gjelder store urframføringer med Kongen til stede under flere av krigs- og fredsjubileene. Hva har man tenkt om dette hvis det ikke lenger fins et profesjonelt tilbud som er robust nok?

Narvik har lenge stått for innskjæringer og besparelser. Det er det motsatte ev ekspansjon. Ikke noen bedrift i verden ville godtatt stagnasjon eller reell tilbakegang. Dette er sparearkitektenes verk. .Prisen for å komme på beina økonomisk ble kulturell utarming. Men fylkeskommunen har altså heller ikke prioritert regionen. Kanskje ikke så rart når regionen ikke selv har vært villig til å satse og bare sett på besparelsene. Da ser man bort ifra at enhver støtte fra stat og fylke må sees i sammenheng med evne og vilje til å satse selv. Det ligger tross alt en god del midler til kulturelle formål der ute. Kultur er ikke nødvendigvis bare utgiftsposter.

Etter Narviks storhetstid har jo andre aktører vist helt andre evner til å ekspandere på kulturfeltet. For å bare ta her i Nordland så søker altså Bodø om å bli europeisk kulturhovedstad. De har fått et ekspanderende miljø med bl.a. Arktisk filharmoni (NOSO). Til inne i vårt årtusen var Musikk i Nordland fylkeskommunens enhet for musikk (og er det ennå på papiret). Så begynte fylket å gi støtte til daværende Bodø sinfonietta som nå er innlemmet i filharmonien. Fylkeskommunen er pålagt å spare store beløp til kultur. Hvem taper? Hvem står bare å ser på og er fornøyd med å redde budsjettet? Hvilke politikere kan vi stemme inn for å snu dette?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags