Til lærebedrifter – vær så god, her får dere gull!

Garanti: Nordland har læreplassgaranti, hvor fylkeskommunen tar ansvar for at alle skal få lærekontrakt for å få fullført opplæringen.  Illustrasjonsfoto

Garanti: Nordland har læreplassgaranti, hvor fylkeskommunen tar ansvar for at alle skal få lærekontrakt for å få fullført opplæringen. Illustrasjonsfoto

Av
DEL

MeningerNesten 1500 unge mennesker i Nordland har nylig startet den siste delen av videregående opplæring, som lærlinger eller lærekandidater. De skal gjennom 2-3 år få den praktiske delen av utdanningen, slik at de blir skikket til å gå opp til fagprøve, og bli fagarbeider i sitt fag. Denne opplæringen skjer i bedrift i et samarbeid med næringslivet og skoleeier.

I Nordland har vi læreplassgaranti, hvor fylkeskommunen tar ansvar for at alle skal få lærekontrakt for å få fullført opplæringen. Dette kan virke som en vågal lovnad, men som ombud tolker jeg det slik at fylkeskommunen er sitt ansvar bevisst – man tar ansvar for at alle skal få fullføre den opplæringen de har startet. Her har vi alle et medansvar som medmennesker, enten det er lærlingen selv, foresatte, bedriftseier eller andre. At så mange som mulig gjennomfører videregående opplæring er i det lange løp i vår alles interesse.

Læreplassgarantien gir grunn til å være på vakt; Kvantitet må ikke gå på bekostning av kvalitet. Opplæringen må være fullverdig etter læreplanen i det aktuelle faget, men den skal også ivareta mennesket. Uansett hvilken jobb man har, vil det å bli behandlet med respekt være det beste utgangspunktet for å gjøre en god jobb.

Viktig ressurs, stort ansvar

Å ha lærlinger kan gi store muligheter for bedriftene, hvis man er bevisst på hva det vil si å være lærebedrift. Man får inn en ung ansatt som, med riktig behandling, kan bli en viktig ressurs for bedriften/bransjen i et langt arbeidsliv. Dette krever at lærlingen får den rette opplæringen. Både i form av det faglige, men også i form av å være en part i arbeidslivet i mange år framover. Lære seg å være en kollega. Lære seg å se en større helhet.

I Nordland er lærlingene heldige, fordi vi har mange bedrifter som bidrar formidabelt i forhold til den praktiske delen av opplæringen. Mange bedrifter har hatt lærlinger i mange år, med stor suksess både for lærling og bedrift. Men det gjelder dessverre ikke alle. Mange lærlinger har ikke tilfredsstillende opplæring, dårlig arbeidsmiljø, liten dokumentasjon, statiske arbeidsoppgaver m.m., som igjen gjør det vanskelig å gjennomføre læretiden. Her har voksne et større ansvar enn de unge, og det må vi være oss selv bevisst.

Nordland er et yrkesfag-fylke. Vi har mange næringer innen industri, fiske/fangst, transport, helse m.fl. Ulike kulturer i forskjellige yrker er verdt å ta vare på, mens ukulturer må man til livs. Noen yrker kan f.eks. være veldig manns- eller kvinnedominert. Kjønn skal uansett ikke være en kilde til problemer i læretiden, den tiden bør være et saga blott!

Både opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven gjelder

Lærlinger har rettigheter og plikter som en hvilken som helst ansatt gjennom arbeidsmiljøloven, men er også ivaretatt av opplæringsloven nettopp fordi man er under opplæring.

Lærlinger skal vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Eksempelvis skal du ikke mobbes selv om du er ny i bedriften, og du skal vernes mot diskriminering o.l.

Bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.

Skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale

Alle ansatte har krav på skriftlig arbeidsavtale fra første dag. Lærlinger skal i tillegg ha skrevet lærekontrakt med bedriften. Denne skal godkjennes av fylkeskommunen.

Tilpasset opplæring

Alle har rett til tilpasset opplæring. Det skal tas utgangspunkt i opplæringsplanen, og skal tilpasses lærlingen og hans/hennes forutsetninger. Dersom man har spesielle behov skal det utarbeides en individuell opplæringsplan.

Gratis opplæring med lønn

Opplæringen skal være gratis, og lærlingen har rett til lønn. Lærebedriften plikter å betale for verneutstyr og hjelpemidler for å unngå fysiske belastninger. Lærlingen får totalt halv lønn for læretiden, og dette fordeles etter en avtalt prosentsats av lønn for faglærte. Det vanlige er at lønnen øker hvert semester fra 30 % av lønnen til faglærte, til 80 % i siste semester. Denne prosentsatsen gir også et bilde på hvor mye av læretiden som skal være produksjon, og hvor mye som skal være opplæring.

Relevante tilbakemeldinger

En lærling har rett til rettledning, vurdering underveis, samt mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.

Vær en gartner!

En gartner må sørge for å stelle med plantene sine for å få dem til å vokse seg store og friske. Jeg velger å se på alle som har lærlinger som gartnere; de skal få lærlingene til å vokse seg til store og friske fagarbeidere.

For at de skal vokse å bli så friske som mulig trenger de:

Vanning i form av ny læring, rettledning og trening

Lys i form av at man viser interesse for akkurat DEG som lærling

Temperatur i form av et varmt, godt og inkluderende arbeidsmiljø

Gjødsel i form av tilpassede arbeidsoppgaver som får akkurat DEG til å vokse

Renhold i form av å sjekke hvordan lærlingen EGENTLIG har det – både privat og på jobb. Rens opp i uklarheter, og sørg for godt klima for kommunikasjon begge veier.

Så når dere sitter med både «frø» og «oppskrift» er det bare å ønske lykke til med dyrkingen av DIN lærling!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags