Usikkerhet en stund til

UTSATT: Rådmannen i Narvik innstiller på å utsette avgjørelsen om Bjerkvik ungdomsskoles fremtid – i denne omgang. Endelig vedtak skal fattes samtidig med behandlingen av økonomiplanen til høsten. Det er fornuftig å beholde en åpning og gi saken litt mer tid. Foto: Ragnar Bøifot

UTSATT: Rådmannen i Narvik innstiller på å utsette avgjørelsen om Bjerkvik ungdomsskoles fremtid – i denne omgang. Endelig vedtak skal fattes samtidig med behandlingen av økonomiplanen til høsten. Det er fornuftig å beholde en åpning og gi saken litt mer tid. Foto: Ragnar Bøifot

Artikkelen er over 3 år gammel

Mens Ankenes fredes av rådmannen i Narvik, må elevene ved Bjerkvik ungdomsskole kanskje leve i usikkerhet en stund til.

DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rådmann Wenche Folberg har levert sin innstilling til ny skolestruktur i Narvik, etter en lang og god høringsrunde med mange innspill de siste ukene. Mens Ankenes fredes i hennes innstilling, har ikke Bjerkvik fått den samme fredningen – som de nok håpet på.

I innstillingen, som skal opp til behandling i formannskapet torsdag, skriver rådmann Folberg: «Det igangsettes prosjektering av ny ungdomsskole lokalisert til der Parken ungdomsskole ligger i dag. Bygget dimensjoneres for å kunne ivareta 450 elever. Den nye skolen skal planlegges for fleksibilitet og for senere utvidelse til å kunne ivareta vekst og eventuelle senere endringer. Elever som i dag sokner til Parken og Framnes ungdomsskole vil i fremtiden gå på denne skolen. I forhold til ungdomsskoleelever fra Bjerkvik er det behov for ytterligere vurderinger basert på høringsinnspill vedrørende eksisterende bygg, samfunnsutvikling og transport. Endelig vedtak om ungdomstrinnet i Bjerkvik fattes samtidig med behandlingen av økonomiplan 2018–2021. Ungdomstrinnet på Ankenes skole beholdes.»

LES OGSÅ:

For alle som har kjempet for å beholde ungdomsskolen i Bjerkvik – og det er etter hvert blitt mange i løpet av høringsperioden – kan det være et godt signal. På den måten at rådmannen innstiller på å bruke mer tid for å gå gjennom de mange høringsuttalelsene som har kommet, der samtlige tar til orde for å beholde ungdomsskolen i Bjerkvik. Slik blir grunnlaget for politikerne enda bedre når bystyret skal behandle saken i juni. Men bystyret følger trolig rådmannens innstilling, og venter til behandlingen av økonomiplanen til høsten. Det kan bety at kampen for å beholde Bjerkvik ungdomsskole ikke nødvendigvis er over.

For i rådmannens innstilling ligger det ikke noe helt tydelig konklusjon for Bjerkvik. Det er også vanskelig. For et tydelig svar nå, måtte bety et enten eller for Bjerkvik. Og det er nesten umulig.

For på den ene siden har du et synkende elevtall i Bjerkvik kombinert med et behov for å spare penger i kommunen; en innsparing man ikke får full effekt av uten Bjerkvik som er den dyreste ungdomsskolen å drifte i kommunen. På den andre siden har du gode grunner for å opprettholde et ungdomsskoletilbud i Bjerkvik. Mona Nilsen (Ap) er inne på ett av dem i en kommentar til Fremover, nemlig utviklingen vi kan komme til å se i Bjerkvik: «Det politiske Narvik er enig om at det er nordsiden med Bjerkvik som skal vokse, og da vil det være litt dumt å starte med å legge ned ungdomsskolen.» Et annet argument som har gått igjen, er den lange reiseveien noen av elevene vil få. Som er et helt betimelig motargument som man må bruke enda litt mer tid på for å vurdere konsekvensen av. Blant annet.

LES OGSÅ:

Det vil ikke være enkelt for verken formannskapet eller bystyret å vedta at Bjerkvik ungdomsskole skal fredes. Rådmannen legger heller ikke opp til det, slik vi leser innstillingen: «Den nye skolen skal planlegges for fleksibilitet og for senere utvidelse til å kunne ivareta vekst og eventuelle senere endringer.»

Dette er fornuftig av rådmann Folberg: Å beholde en helt klar åpning for at ungdomsskolen i Bjerkvik en dag kan bli en del av storskolen i Narvik, gjennom å legge til rette for senere utvidelse. Går elevtallet fortsatt ned i Bjerkvik, vil det på et tidspunkt uansett tvinge seg fram en sammenslåing. Men hun gir også tid til å gå enda grundigere inn i høringsuttalelsene.

For selv om vi likevel kunne ønske oss at hun var tydeligere rundt Bjerkvik ungdomsskoles fremtid, ser vi at det på nåværende tidspunkt kan være vanskelig. For Bjerkviks del håper vi at dette blir tydeligere i den senere behandlingen av skolestrukturen i Narvik. Vi frykter imidlertid at det vil være usikkerhet rundt ungdomsskolen i Bjerkvik en god stund til.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags