Mindretallets «plan A»

NESTEN ENIG: Odd Søreides prosjektgruppe var nesten enige i alt. Likevel er rapporten deres skrevet med to anbefalte alternativer, som kan gi et inntrykk av at det var langt større uenighet enn det faktisk var. Foto: Fritz Hansen

NESTEN ENIG: Odd Søreides prosjektgruppe var nesten enige i alt. Likevel er rapporten deres skrevet med to anbefalte alternativer, som kan gi et inntrykk av at det var langt større uenighet enn det faktisk var. Foto: Fritz Hansen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Prosjektgruppen ble enige om nesten alt, men leverte likevel en delt innstilling. Og mindretallets anbefaling kan nesten leses som «plan A» slik rapporten er skrevet.

DEL

LEDER:I dag setter administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigsten, seg ned ved tastaturet for å skrive innstillingen til UNNs styre om sykehuset i Narviks fremtid. Ingebrigsten baserer seg på i overkant av 30 høringsuttalelser, 19 taleres engasjerte innlegg under den åpne høringskonferansen på UiT torsdag kveld og et møte med de ansatte ved sykehuset i Narvik som skal være i dag. Og ikke minst prosjektgruppens delte innstilling.

Prosjektgruppens oppdrag var å utrede løsninger for for framtidig kirurgisk akuttberedskap, fremtidig planlagt kirurgisk virksomhet – såkalt elektiv kirurgi – og vurdere organiseringen av fødetilbudet. Gruppens svar var en rapport med to anbefalte alternativ - til tross for at gruppen faktisk var enig i nesten alt.

At ikke flertallets alternativ er det som frontes, har vi tidligere omtalt som spesielt på lederplass i Fremover. Selv om gruppen tidlig ble enige om at dette var måten det skulle gjøres på: Når man kom fram til anbefalinger, skulle flertallets anbefaling legges fram på en måte hvor også mindretallets syn på forslag til løsninger ble godt synlig. Det som likevel er spesielt, er måten rapporten er skrevet på.

Her er det ikke slik at flertallets alternativ forklares, før mindretallet slipper til med sitt syn som et alternativ til flertallets. I rapporten er det mindretallets alternativ som presenteres som «alternativ A», og som det først redegjøres for, før flertallets «alternativ B» redegjøres for som et svar på mindretallets alternativ. Eller et forsvar om du vil.

Rapporten er skrevet slik at mindretallets anbefaling nærmest presenteres som «plan A», og flertallets anbefaling som et forslag til alternativ løsning. Til tross for at man på forhånd ble enige om det motsatte. Og til tross for at man egentlig var enig i det meste, og at det kun er på et par områder flertallet beskriver en alternativ anbefaling.

Det er mulig vi leser rapporten som fanden leser bibelen, men konsernverneombud Bengt-Ole Larsens innspill i rapporten gir grunn til å lese innstillingen med en viss skepsis. 13. februar møttes gruppen for å bli enige om en anbefaling.

På fem timer skulle gruppen gjennomgå alt som var utredet og kommet på bordet av informasjon om demografi, dagens aktivitet på UNN Narvik og tanker om hvordan utdanning av legespesialister vil skje i fremtiden. Til møtet hadde Søreide selv forfattet et eget kapittel til rapporten. Var noen uenig, måtte de selv skrive et eget forslag. Flertallet var uenig.

I sitt innspill skriver Larsen om Søreides fremgangsmåte: «Dette krever enormt med ressurser fra prosjektdeltakerne. Blant annet har vi realiteten kun fem dager på oss til dette, inkludert helg. Vi er ikke samlet geografisk, vi har andre presserende arbeidsoppgaver vi ikke bare kan legge til side, og vi har ikke enkelt tilgjengelig sekretariat.»

Vi stoler på at Ingebrigtsen vurderer hva som er best for Narvik-regionen når han leverer sin innstilling til UNN-styret, og ikke leser prosjektgruppens rapport som en «plan A» og en «plan B». Prosjektgruppen var tross alt nesten enige i alt, og flertallets anbefaling - for eksempel om ikke å ha en 12-måneders grense for rekruttering av tre gynekologer - kan ikke være umulig å gjennomføre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags