Høring for døve ører?

Artikkelen er over 1 år gammel

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen forsøkte å arrestere innleggsholderne på fagkunnskap. Etter sykehushøringen er det likevel UNN selv som står avkledd.

DEL

LederSelv om det er et flertall – med samtlige fagforeninger ved UNN i ryggen – frykter vi at det er mindretallet som blir hørt når UNN Narviks skjebne skal avgjøres de neste dagene. I høst startet prosjektgruppen for framtidig akuttberedskap ved UNN Narvik sitt arbeid med å komme fram til en felles innstilling om hvordan sykehuset i Narvik skal organiseres. Etter først ikke å ha blitt enige i midten av februar, kunne prosjektgruppen ledet av Odd Søreide legge fram sin innstilling til fremtidig akuttberedskap og fødeavdeling i starten av mars. Til tross for at det faktisk eksisterer et flertall i gruppen på ni mot fire personer, klarte ikke gruppen å legge fram en felles innstilling. Det ble en delt innstilling, med et alternativ A fra mindretallet og et alternativ B fra flertallet.

Torsdag inviterte ledelsen ved UNN i Tromsø til åpen høringskonferanse i auditoriet på Universitetet i Narvik om sykehusets fremtid. Det kunne virke som om administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen, en liten stund glemte av at han kun var kommet for å lytte. For da han fikk anledning til å stille spørsmål til talerne, ba han ved to anledninger kvinnene som hadde holdt sine innlegg om å forklare hva de la i begrepet «fullverdig akuttberedskap». Å kreve en faglig begrunnelse fra blant andre administrerende direktør i Hålogaland Ressursselskap, Kirsti Hienn, som først og fremst er opptatt av sine egne ansattes mulighet til å få øyeblikkelig hjelp hvis ulykken skulle være ute, er urimelig. Ingebrigtsen skulle kunne nøyd seg med å notere at Hienn er bekymret for at et dårligere sykehustilbud vil gå ut over både sikkerhetsfølelsen til de ansatte, men også muligheten til å rekruttere nye ansatte. Et fullverdig lokalsykehus er viktig både for oss som bor her i regionen, og for de som vurderer å flytte hit.

Ingebrigtsen forsto det nok tidlig, for det kom ikke flere slike spørsmål. Og han hentet seg inn da han fikk ordet mot slutten av høringen og fortalte at han forstår at det er avgjørende for folk som bor her å føle seg trygge. Fram til da var det lett å mistenke at Ingebrigtsen ikke skjønner at for folk flest er sykehus følelse. Følelsen av å bli ivaretatt. Føle seg trygg på at man får hjelpen man trenger - når man trenger det. Følelsen av at liv kan berges på sykehuset i byen man bor i. For de færreste av dem som møtte opp på høringen torsdag, handler et lokalt sykehus om «lege i spesialisering» eller at den faglige utviklingen har ført til at det som før var kirurgi nå i større grad er blitt ortopedi. Nei, det handler om følelser.

Det ble tydelig etter hvert som talerne kom fram til talerstolen, én etter én. Et halvfullt auditorium fikk høre bedriftsledere, politikere, tillitsvalgte, fagfolk og vanlige menn og kvinner si sin mening om utredningen av fremtidig kirurgisk akuttberedskap og fødeavdelingen ved UNN Narvik. I alt 19 personer utdypet sin skriftlige høringsuttalelse eller tok ordet for å si sin mening om prosessen som om bare få dager ender i en innstilling fra UNNs styre til Helse Nord, som igjen skal gi sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet. Nesten samtlige ytret en sterk misnøye med prosessen. De fleste ytret på hver sine måter at de følte UNN allerede hadde bestemt seg for Narvik-sykehusets skjebne.

Og jeg frykter at de har rett alle som tok ordet torsdag: UNN har allede staket ut en kurs for Narvik; hvilket sykehus UNN Narvik skal være for Narvik-regionen, og hvilken funksjon sykehuset i Narvik skal ha i et UNN-system med akuttsykehus i Harstad og regionsykehus i Tromsø. Det er flere grunner for å mistenke at UNN allerede har bestemt seg:

For det første ble det tidlig klart at Hålogalandsbrua, som vil føre til at pasientgrunnlaget for UNN Narvik vil øke fra 29.000 til 42.000, ikke blir tatt med i prosjektgruppens arbeid. Prosjektleder Odd Søreide kunne fortelle Ofoten regionråd at det ikke var tid til å vurdere hvilken betydning dette ville ha for sykehuset. Til tross for at det innebærer at hele 42.000 mennesker får sykehuset i Narvik som sitt nærmeste.

Prosjektgruppas arbeid kunne dessuten ha blitt avsluttet på en ordentlig måte, men det kræsjlandet. 13. februar møttes gruppen for å bli enige om en anbefaling. På fem timer skulle gruppen gjennomgå alt som var utredet og kommet på bordet av informasjon. Til møtet hadde Søreide selv forfattet et kapittel til rapporten; hans eget forslag til anbefaling som han søkte støtte for i gruppen. Var noen i gruppen uenig, måtte de skrive sitt eget forslag. Slik ble det også, og da var det kun fem dager igjen til anbefalingen skulle overleveres. Så fremfor å sørge for at gruppen leverte en felles anbefaling, der mindretallets syn på forslag til løsninger kom fram, insisterte altså Søreide på å lage en delt innstilling med to anbefalte alternativ. Det er vanskelig ikke å føle at det er et visst «meg mot dere»-element i en slik måte å jobbe på.

Dessuten har prosjektgruppens mindretall stilt et ultimatum som det ble tydelig for alle at var helt urimelig under høringsmøtet torsdag: Sykehuset i Narvik får 12 måneder på seg til å ansette tre gynekologer. Dersom de ikke lykkes innen fristen, blir fødeavdelingen i Narvik gjort om til jordmorstyrt fødestue eller en såkalt «God start enhet» – som man ikke trenger å være jordmor eller gynekolog for å forstå at ikke er det samme som en fullverdig fødeavdeling. Å ansette tre gynekologer på bare 12 måneder er i seg selv vanskelig. Å skulle gjøre det med det forbeholdet at alle tre må være på plass før 12 måneder er gått, er umulig. Som kommuneoverlege Sverre Håkon Evju påpekte torsdag: Hvordan kan du ringe en gynekolog og love ham jobb, men bare hvis du får tak i to til før det er gått 12 måneder?

Til slutt har klinikksjef i UNN, Arhur Revhaug i Tromsø, skrevet en høringsuttalelse. Det er kanskje rett som Ingebrigtsen påpekte at det ikke er problematisk i seg selv at en ansatt i UNN uttaler seg i en pågående prosess om sykehuset i Narvik. Problemet er bare at Revhaug er sjefen for de to avdelingene det er snakk om i Narvik, og i sin høringsuttalelse støtter han mindretallets anbefaling. Hvordan skal du klare å ansatte tre gynekologer til fødeavdelingen i Narvik, når sjefen i praksis anbefaler å legge ned avdelingen?

Det er svakt at prosjektgruppen i sin rapport ikke kan være tydelig på én innstilling, og i dette tilfellet burde det være lett: Det finnes et flertall med ett alternativ, og så finnes det er mindretall med sitt. At ikke flertallets alternativ er det som frontes, men at gruppen velger å levere en rapport med to anbefalte alternativ nærmest som om de var likestilte, er spesielt.

Torsdag sa engasjerte innbyggere i Ofoten sitt. Nå stoler vi på at UNNs ledelse i Tromsø lytter til flertallet og leverer en anbefaling til Helse Nord om å beholde et sterkt lokalsykehus i Narvik. Med et flertall i prosjektgruppen og støtte fra samtlige fagforeninger ved UNN, skulle man tro at det ikke fantes andre alternativer.

God helg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags