Kloke voksne er eneste vaksine mot barnefattigdom og økende forskjeller …

Av
DEL
Leserbreviv>
Flere barn vokser opp i hjem med dårlig økonomi. SSB sier at det er blitt 4000 flere fattige barn i løpet av det siste året. Slik bekreftes oppslagene om at flere enn før trengte hjelp i Jula som var. Forskjellene i Norge øker, og verken almisser, eller det å skylle på innvandrere er løsningen.

Å sikre folk jobb og inntekt, å bidra med et rettferdig skattesystem, og å utvikle tilbud som gir alle tilgang på våre velferdsgoder er den beste resepten på å sikre et godt fellesskap, og et samfunn der vi har stor tillit til hverandre. Den gamle parolen om at du skal gjøre din plikt og kreve din rett er like god som før.

Når høyre-regjeringen kutter i formueskatten, gir det mer penger i lommeboka til de som fra før har mest, og det gir samtidig 6,9 mrd. mindre til fellesskapet. Det er uklokt, fordi det verken bidrar til arbeidsplasser, reduserer forskjeller, eller bygger fellesskap.

Da regjeringen nå la fram en sak til stortinget om ulikhet, var det åpenbart med påholden penn. Og ja, det var jo et pålegg fra Stortinget. Likevel måtte det være lov å håpe på at regjeringen ville synliggjøre tunge forslag for å endre utviklingen. Jeg mistenker at Kristelig Folkeparti egentlig er enig med meg i det.

Økte forskjeller bidrar til at tilliten i samfunnet svekkes. Både mellom folk, mellom grupper i befolkningen, og mellom folk og samfunn. Å la være å motvirke økende forskjeller, strider mot det å skape sterke og gode fellesskap, og er egentlig litt unorsk.

Regjeringen kan ikke dekke seg bak at det bare er opposisjonens rolle å kritisere regjeringen. Til det har for mange kommentatorer i mediene varslet at saken til stortinget er uten forslag til initiativer, og dessuten at finansministeren hadde en dårlig dag på jobben da saken ble presentert.

Barn, unge og familier som sliter med dårlig økonomi fortjener en regjering som i praksis viser at ulikhetene kan reduseres. Ikke en som setter rekord i bevisste forsøk på å øke forskjellene.

Barn rammes hardest av ulikhet og økende forskjeller. Det trengs vilje og politisk klokskap for å endre utviklingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags