På tide å innfri frivillighetens viktigste krav

Av
DEL

Leserbrev

Frivilligheten er et av grunnfjellene i vårt samfunn og bidrar til å skape gode lokalsamfunn og sterkere fellesskap. Frivilligheten motvirker ensomhet, utjevner forskjeller og bidrar til gode oppvekstsvilkår. Nå mener Arbeiderpartiet det er på tide å sikre frivilligheten gode vilkår gjennom full momskompensasjon.

63 prosent av landets befolkningen deltar årlig i frivillig arbeid. Vi er sammen med vårt naboland, Sverige, i verdenstoppen når det kommer til frivillighet.

Det er vi fordi frivillig arbeid skaper samhold, møteplasser og aktivitet. Gjennom frivilligheten lærer man ting man ikke lærer gjennom skolebøkene. Man får mulighet til å knekke sosiale koder, får ansvar i kanskje altfor ung alder og et nettverk man vil ha med seg resten av livet.

Samtidig rammer de økte forskjellene, også frivilligheten. Ikke alle har råd til dyrt sportsutstyr eller å delta i organisert idrett. Det må vi gjøre noe med. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle skal ha mulig til å delta.

Derfor vil vi bedre frivillighetens kår. Mens bedrifter kan fradragsføre merverdiavgift på varer og tjenester de selv kjøper inn, har ikke frivillige organisasjoner samme mulighet. Dette betyr at frivilligheten har en ekstraregning på 25 % av utgifter til bruk i den frivillige virksomheten. For å kompensere for dette opprettet Arbeiderpartiet momskompensasjonsordningen i 2009 og bevilgningene ble raskt trappet opp i vår regjeringstid. Men ti år etter opprettelsen er ordningen fortsatt underfinansiert. De 24 055 organisasjonene som søkte om momskompensasjon i 2018 fikk kun dekket 74,5 % av det godkjente søknadsbeløpet.

Arbeiderpartiet mener frivilligheten fortjener bedre. Mens høyreregjeringen mener opptrapping til full momskompensasjon vil være for dyrt, mener Arbeiderpartiet at frivilligheten må kompenseres fullt ut. Vi vil derfor trappe opp satsningen slik at det i fremtiden ikke blir noen avkortning. Det er på tide å innfri frivillighetens viktigste krav: Å trappe opp til full momskompensasjonen med mål om at regelstyrt ordning skal være på plass i 2023. Det vil gi flere muligheten til å delta, utjevne forskjeller og styrke fellesskapet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags