Ny type internasjonal svindel

Av
DEL

LeserbrevAlle kjenner Terra-saken der flere kommuner ble lurt trill rundt av internasjonal og norsk finanskapital etter å ha blitt lokket inn i noe de ikke hadde kunnskap til å håndtere. I løpet av de siste årene har ord som kryptovaluta, kryptomining, bitcoin og blockchainteknologi kommet inn i det norske språket. Dette markedsføres gjerne som datasenter eller datalagringssenter. De færreste av oss vet noe særlig om dette, men med det som nå er i ferd med å skje, er det viktig å skaffe seg kunnskap. Det er internasjonale selskap som skal produsere såkalt kryptovaluta i norske kraftkommuner. Den mest kjente er bitcoin.

Det har vært bred enighet om at overskuddskrafta i Nordland skal brukes til å utvikle industri og skape arbeidsplasser i stedet for å eksportere den sørover eller ut av landet. Er tilrettelegging for finansspekulanter gjennom produksjon av kryptovaluta i tråd med dette? Kraften skal brukes i datamaskiner som har som viktigste oppgave å grave fram en eller flere av de forskjellige kryptovalutaene som herjer på det uregulerte, til dels kriminelle, internasjonale finansmarkedet.

Såkalt kryptomining defineres som kraftkrevende industri, og er derfor fritatt for elavgift i Norge. Det betyr at denne virksomheten subsidieres av oss forbrukere. Noen hevder at veksten i kryptomining alene truer med å ødelegge Parisavtalen om utslipp av klimagasser.

I sin trusselvurdering for 2018 trekker Økokrim fram bruken av kryptovaluta til å finansiere kriminell aktivitet. Nesten halvparten av transaksjonene med bitcoin kunne kobles til ulovligheter. Finanstilsynet advarer forbrukere mot å kjøpe kryptovaluta, og kaller det svært spekulative produkter. Finans Norge skrev for ett år siden at bitcoin kan rasere velferdsstaten.

For å kamuflere hva dette handler om brukes ord som datasentre eller datalagringssentre. Det vises til senteret som Facebook bygger i Luleå, men som er noe helt annet. Det er lett å forstå at dette kan være attraktivt for mange kommuner for å få nye arbeidsplasser. I Glomfjord skal det bygges et «datasenter» for et japansk selskap i tomme industrilokaler der det skal produseres kryptovaluta. De som står bak er kjent for tilsvarende virksomhet på Dale i Sunnfjord. Der bruker de like mye strøm som hele Stavanger. Folk i lokalsamfunnet forteller om støy som har fratatt dem nattesøvnen og gjort det umulig å oppholde seg utendørs på varme sommerdager.

Produksjon av kryptovaluta er ran av krafta vår til spekulativ virksomhet fra internasjonale aktører som lover gull og grønne skoger til lokalsamfunnet. Rødt Nordland vil at vannkrafta skal brukes til produksjon og verdiskaping, ikke til virksomhet basert på norske og internasjonale finansspekulanters jakt på kortsiktig profitt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags