Spørsmål til Frank Bakke-Jensen

For vel én måned siden overtok Frank Bakke-Jensen som forsvarsminister etter Ine Eriksen Søreide. Den nye ministeren etter må regne med å komme under hard verbal ild når han mandag besøker Andøya flystasjon, som skal legges ned når de nye maritime patruljeflyene overtar for P-3 Orion. Etter besøket på Andøya reiser han videre til Evenes som nå bygges opp som Forsvarets viktigste flybase i nord.

For vel én måned siden overtok Frank Bakke-Jensen som forsvarsminister etter Ine Eriksen Søreide. Den nye ministeren etter må regne med å komme under hard verbal ild når han mandag besøker Andøya flystasjon, som skal legges ned når de nye maritime patruljeflyene overtar for P-3 Orion. Etter besøket på Andøya reiser han videre til Evenes som nå bygges opp som Forsvarets viktigste flybase i nord. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevUten å utfordre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen med billedlige fremstillinger som horete hannrein eller flatlus, hadde det vært ønskelig med hans vurderinger knyttet til gevinster ved nedlegging av hovedbasen for helikopter på Bardufoss. Svaret kan gjerne være uten konformitet og nødvendigvis ikke på dannet riksmål.

Departementet har selv vurdert sin måloppnåelse knyttet til utløpt planperiode og konkluderer med at Forsvarets operative evne ikke var nådd i henhold til alle forutsetningene. Spesielt nevnes konsekvensene av utfasing av Lynx helikopter og manglende innfasing av NH-90 som over flere år har svekket Kystvakta og Fregattvåpenet – havets voktere.

Forsvaret skulle i planperioden frigjøre ressurser gjennom struktur – og organisasjonstiltak. I to planperioder er det vedtatt å bygge opp Bardufoss flystasjon organisatorisk og med ny infrastruktur til hovedbase for Forsvarets helikopterstruktur med sentralisert ledelse, trening og vedlikehold. Et valg som ble tatt ut fra faktorer som effektivisering, kompetanse, infrastruktur, treningssted for engelske helikopteravdelinger, samlokalisering med flyfaglinjer og flyskoler, sivilt flyverksted og gode treningsområder for fellesoperasjoner. En avgjørende faktor for valg av hovedbasen var ytterligere en lokalisering i tyngdepunktet til Hæren og nært de prioriterte operasjonsområdene til Sjøforsvaret.

Til tross for dette fikk din regjering og ditt departement Stortinget til å vedta og flytte oppgaver, funksjoner og årsverk fra Bardufoss til Rygge, Sola, Haakonsvern og Evenes. Det er derfor betimelig å stille deg Frank Bakke-Jensen følgende spørsmål. Hvor stor er gevinsten i effektivisering og frigjøring av ressurser ved å forlate hovedbasekonseptet for helikopter på Bardufoss – målt i penger, årsverk, flytimer og operative helikopter?

Det er mye å tjene på å lese saken nøye. Men det gjør jo du!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags