Utfordringer i barnehagen

Av
DEL

LeserbrevLokallaget til Utdanningsforbundet i nye Narvik hadde konstituerende årsmøte 23. mai 2019. Det var et veldig godt oppmøte på dette første møte for de opprinnelige lokallagene Ballangen, Narvik og nord-østsiden av Tysfjord. I tillegg til opprettelsen av det nye lokallaget og konstituering av nytt styre, var det fokus på viktige saker for barnehagene.
Bemanning i barnehagene
Årsmøtet i Utdanningsforbundet i Narvik mener at bemanningsnormen jf. lov om barnehager § 18 må gjelde i hele barnehagens åpningstid.
I dag er det i gjennomsnitt bare tre timer pr. dag bemanningsnormen er innfridd, det vil si at det er tre ansatte på jobb samtidig på en avdeling med 18 plasser.
Innenfor denne tiden skal også møter avvikles, noe som medfører at det i realiteten er mindre enn tre timer med innfridd bemanningsnorm.
Barnehagene er i stadig utvikling, og kvaliteten på tilbudet er i fokus. Dette fører til at krav til kompetanse, planlegging og dokumentasjon er stadig økende, og krever tid. Mye av dette stjeler tid fra barna.
For å innfri dagens bemanningsnorm, dvs. tre ansatte på 18 plasser i hele barnehagens åpningstid, må det ansettes flere pedagoger/fagarbeidere i barnehagene. Tre timer pr. dag er, etter vår mening, ikke å innfri normen.

Seniortiltak i barnehagene
Årsmøtet i Utdanningsforbundet i Narvik mener at det bør jobbes for et livsfaseregulert arbeidsliv (seniortiltak) for barnehagelærere.
En Fafo-rapport publisert i 2016 viser en lavere forventet pensjonsalder når det gjelder barnehagelærere enn for lærergruppene i skolen. I 2015 var forventet pensjonsalder 59 år, to år tidligere var den 60 år for barnehagelærerne.
Barnehagene har vært i stadig utvikling over år, og de fleste barn er i barnehagen som en del av sitt utdanningsløp. Kvaliteten på tilbudet er i fokus. Barnehagen er en kompleks og krevende arbeidsplass både fysisk og psykisk. Det er tøffere å klare tempo og kompleksitet når man nærmer seg pensjonsalder.
Årsmøtet mener at det må jobbes for ordninger som kan gjøre det lettere å stå i jobben lengre, på lik linje med redusert undervisningstid for lærere.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags