Statlig finansiering styrker tjenestene til våre eldre

Av
DEL
Leserbreviv>

Regjeringen er opptatt av å styrke eldreomsorgen, og gi våre eldre en trygg og god alderdom. Det er derfor regjeringen opprettet Norges første ministerpost for eldre, og løfter dette området. Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg ble til fordi vi så at mange kommuner ikke prioriterer eldreomsorgen høyt nok, og fordi vi ønsker å gi de eldre bedre omsorgstjenester. Og gjennom forsøket får kommunene øremerkede midler til eldreomsorgen, slik at de ikke kan nedprioritere sine eldre. Forsøket har gitt gode resultater, både for de ansatte og for de eldre i kommunene som har deltatt. I Lillesand forteller rådmannen at de har fått flere ressurser og muligheten til å utvikle gode standarder på tjenestene og god kvalitet på tilbudene.
Kommunene som har deltatt i forsøket med statlig finansiering forteller om styrket brukermedvirkning og økt kompetanse blant de ansatte Dette er veldig bra. At alle seks kommunene som er med i forsøket i dag har søkt om å være med videre, vitner også om at kommunene er veldig fornøyde. Vi ønsker derfor å utvide forsøket med ytterlige seks kommuner fra 2020. Allerede før søknadsfristen er klar, har flere kommuner vist interesse for å delta. Dette viser at statlig finansiert eldreomsorg vekker interesse, og at kommunene ser at det gir gode resultater.
For at kommunene skal kunne gi den omsorgen og de tjenestene våre eldre har behov for, må vi tørre å prøve ut nye måter å jobbe på og nye måter å finansiere tilbudene på. På denne måten kan vi få nyttige erfaringer og kunnskap, som skal deles med resten av landets kommuner.


Forsøket vil altså ikke bare kunne heve kvaliteten på tjenestene til de eldre i forsøkskommunene, men skal også komme eldre i andre kommuner til gode.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags