Naturvernforbundet – null troverdighet!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bakteppe for å hevde dette er Naturvernforbundets sin merkelige passivitet både sentralt, regionalt og lokalt, i forbindelse med utbyggingen av Evenes Flystasjon/flyplass.

DEL

Leserbrev


Stortinget har vedtatt at Andøya Flystasjon skal nedlegges og overvåkningsflyene som er stasjonert der, skal overføres til Evenes Flystasjon, som skal oppgraderes for flere milliarder kroner. Planprosessen i denne sammenheng er i gang gjennom en statlig reguleringsplan. Utvidelsen av Evenes flyplass, samt etablere ny flystasjon, berører mange miljøaspekter, noe både Norsk Ornitologisk Forening og fylkesmannen i Nordland på en glimrende måte har beskrevet og kommentert i høringsprosessen vedr. den statlige reguleringsplanen. Men, Naturvernforbundet har vært tause! Hvorfor? Dette var noe jeg og mange andre, reagerte på. Hva var årsaken, tenkte jeg?

Jeg har tatt utgangspunkt i hva lokallagslederen i Narvik uttalte til AldriMer.no den 22/2-17: «Man trenger ikke være naturverner for å skjønne at hvis man ser på kartet og de omkringliggende vannene og vassdragene, kan dette bli problemområder, og det er et spørsmål om hvordan man skal løse dette». Så blir det stilt fra Naturvernforbundet. Helt stilt.

Forsvarsbygg som administrerer prosessen, følger lovverket og gjennom annonser i lokalavisene informerer de om prosessen rundt den statlige reguleringsplanen og høring av planprogram, bl a i avisen Fremover 21/6-17, men også i Harstad Tidende. Det blir i samme tidspunkt annonsert at det blir avholdt informasjonsmøter 22/6-17 og åpen kontordag på Evenes rådhus dagen etter. Dette har nok Naturvernforbundet fanget opp. 29/6-17 sender Forsvarsbygg varsel om igangsetting av arbeidet med statlig reguleringsplan og høring og offentlig ettersyn av planprogram til «ørten» instanser, offentlige som private. Men, i adresselisten finner vi ikke Naturvernforbundet! Hvem finner vi, jo bl a Evenes Idrett og Vellag, Evenes Turlag, Ofoten og Sør-Troms Jakt og fiskelag. Sikkert viktige nok, men altså ikke Naturvernforbundet, som burde så absolutt være en naturlig instans å be om kommenterer til planarbeidet. Hvorfor er ikke de med? Har det skjedd noe mellom Forsvarsbygg og Naturvernforbundet i tiden februar - juni 2017?

Så blir forslag til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring nå i 2019. Når man sjekker hvem som har kommentert planforslaget finner man ikke Naturvernforbundet. Fremdeles tause! Hvorfor? De skulle så absolutt ha fanget opp hva som er i ferd med å skje og kommet med kritiske kommentarer! Jeg kontakter prosjektleder for utbyggingen for å høre om Naturvernforbundet er invitert til å komme med kommentarer. Svaret fra Forsvarsbygg overrasker: Det er de ikke! Dette reagerer jeg på og spør hvorfor ikke? Svaret jeg får setter meg litt bakpå, for de kan ikke(?)/vil ikke(?) svare meg før de har hatt et møte i departementet! (e-post mellom prosjektleder – direktør. Dette var nok en melding jeg kanskje ikke skulle hatt, men fikk likevel?) Etter dette møtet (planlagt?/spontant?) får jeg melding, 09/7-19, om at Naturvernforbundet «ble avglømt ved en feil fra oss. Vi har nå sendt til de». Avglemt? Var de også avglemt i høringsfasen 2017 hvor de heller ikke stod på adresselisten? Hvorfor måtte de ha et møte i departementet for å gi meg dette svaret, med kopi til departementet? Jeg prøver å få greie på hvilken adresse planen er sendt til. Naturvernforbundet har trukket ned rullegardinen og er som vanlig tause. Men en telefon til Forsvarsbygg sin pressekontakt viser at den er sendt fylkeslaget, med kopi sentralt. Men, hvorfor får departementet kopi (e-post 9/7) om at et lokallag er uteglemt fra en høringsliste? Er dette så viktig for departementet å bli informert om? Neppe, det var vel heller at dette var (et) tema under møtet der man ble enige om svaret og som departementet ville ha bekreftet ble sendt meg?

Naturvernforbundet skjuler seg fremdeles bak rullegardinen og er tause når jeg tar kontakt. Noen som har nevnt for de om begrepet «åpenhet»? I et motsvar til undertegnende i Bladet Vesterålen 12/7, skriver de at de har bedt om et møte med Forsvarsbygg for å diskutere planene, men at de så langt ikke har lykkes. Dette står i kontrast til hva jeg har fått opplyst tidligere om at regionsekretæren har informert sentralt at de har løpende dialog med utbygger. Hvordan denne dialogen har vært, muntlig, e-poster, møter?, vil Naturvernforbundet ikke svare på.

Naturvernforbundet sentralt skyver lokallaget og fylkeslaget foran seg når de sier i en e-post at «det varierer i hvor stor grad tillitsvalgte har kompetanse, tid og anledning til å gå inn i saker». La gå at så er tilfelle i Evenessaken, men Naturvernforbundet sentralt har visst om Evenes og de har diskutert den internt over lengre tid! Hvorfor har ikke den sentrale delen av forbundet grepet fatt i dette dersom kompetansen/tiden ikke strakk til lokalt? Sentralt sitter de på lønnet kompetanse så det må ligge noe bak. Hva?

Naturvernforbundet har nå(!)fått planen tilsendt og fått frist til september med å uttale seg. For meg er dette et spill for galleriet. Naturvernforbundet har visst om Evenessaken i flere år, men i alle disse årene har de ikke løftet en finger! Hvorfor nå? Plager offentlighetens lys forbundet i denne saken og føler seg tvunget til å gjøre noe? Naturvernforbundet kan gi uttalelser til krampa tar dem nå i ettertid, men den merkelige passiviteten som de har vist fram til i dag, vil alltid hefte ved dem!

Naturvernforbundet har null troverdighet når det gjelder Evenessaken, både sentralt, regionalt og lokalt. Selvforskyldt.

Så noen spørsmål/betraktninger til slutt:

Hvorfor denne passiviteten fra Naturvernforbundet? Har Forsvarsbygg hatt en rolle her?

Hvorfor denne tausheten fra lokallaget? Har de fått munnkurv? Av hvem?

Hvorfor denne tausheten fra fylkeslaget? Har de fått munnkurv? Av hvem?

Hvorfor denne tausheten fra sentralt hold? Har de fått munnkurv? Av hvem?

Håper noen med mer pondus enn det undertegnende har, følger opp Forsvarsbygg:

«Uteglemmelsen» av Naturvernforbundet fra høringslistene.

Hvorfor måtte(?) de ha et møte i departementet (Kommunal- og moderniseringsdepartemenet) før de kunne svare meg på et enkelt spørsmål?

Er alt på stell i Evenesprosessen?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags