«Det er plass til mye snørr i en ullvott.»

Evenes skole

Evenes skole Foto:

Av
DEL

MeningerJeg fikk lyst til å gi noen kommentarer til et noe uryddig innlegg. Først av alt synes jeg det er ille at en jobber iherdig for å opprettholde dette Liland – Bogen syndromet. Skolesaken har jo selvfølgelig engasjert mange, men nå er nå en gang type bygg bestemt, plassering er bestemt og anbudene er kommet inn. Undertegnede var nok av de som hadde ønsket skolen til Bogen, men kan ikke se annet enn at alt har gått riktig for seg. Flertallet har talt, og da får en finne seg i at det ble slik. Håper det blir et flott bygg, ikke for Liland, men for Evenes, der barn fra hele kommunen forhåpentligvis vil trives. Når prisen har gått kraftig opp så skyldes det i stor grad at det er stor byggeaktivitet i området. Vi kom nok også alt for sent i gang. I tiden mellom 2013 og 2017 gikk det smått med planleggingen, så vi mistet nok et par år, men flere har nå hatt skyld i kostnadsøkninger og tidsspille. Etter påtrykk ble det foretatt en grunnundersøkelse på tomta på Liland som ikke førte til noe men som kostet kr 200 000. Det ble også krav om lovlighetskontroll av sammensetningen av arbeidsgruppe, og det tok noe tid.

En noe sleivete bemerkning om at Arbeiderpartiet er garantist for at skolen blir bygd og samtidig garantist for forringet tjenestetilbud. Det blir litt for tøvete. Selvfølgelig er vi klar over at det blir tøffe tak fremover, men vi har ikke til hensikt å svikte noen. De som leste siste budsjett fikk kanskje med seg at Arbeiderpartiet sammen med Sp fikk flertall for stor nok bemanning på kjøkkenet på Omsorgssenteret, slik at det fortsatt blir varm mat til de som får mat levert. Så når det gjelder skolebyggingen - vent nå med «ka va det vi sa!»


Så litt om den konspiratoriske bemerkningen om et av arbeidsgruppens medlemmer, som nå er leder i et politisk parti som håper på mere makt i kommunen. Skal bare få gjøre oppmerksom på at vedkommende ble valgt av Arbeiderpartiet som vår representant i arbeidsgruppen. Han er også valgt av Arbeiderpartiet til å stå først på lista til kommunevalget. Det er ikke noe han har funnet på selv. Vi er mange medlemmer og vi skal sørge for at han gjør en god jobb for Evenes.

Til slutt lurer jeg på hvilket politisk parti som ikke søker makt når de prøver å komme med i Kommunestyret.


Med blankpusset nese

Magne Solberg

Medlem av Evenes Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags