Kommunevalget i Evenes

Av
DEL

LeserbrevI Evenes SV sitt valgprogram for 2015 heter det blant annet: - Evenes SV vil kjempe for at Evenes kommune videreføres som egen kommune.

Vi minner om hva som skjedde. Folkemøter, skremselsretorikk om hvor vanskelig det ville bli å være alene

Til slutt sto vi igjen med tre alternativ; ETS, Narvik og Evenes.

Hvorfor vi måtte til Narvik; stort og trygt

Hvorfor vi måtte til ETS, kjent og passe stort.

Prosessen var lang og krevende; møter, orienteringer, samarbeidsavtaler skulle utarbeides slik at vi skulle bli kjent med aktuelle alternativ.

Så fulgte folkeavstemning med så si dødt løp mellom Narvik og ETS. En av fem kunne også tenke seg Evenes som egen kommune, det overrasket enkelte.

Ante vi en akse mellom ofotsiden i kommunen og nordvestsiden?

Faktum er at avgjørelsen ble tatt i kommunestyremøtet juni 2017, og Evenes kommune ble videreført etter forslag fra SV, med en stemmes overvekt.

Etter det ble alt stille om kommunereform i Evenes, det virket nesten som at folk trakk et lettelsens sukk. Vi slapp med skrekken - denne gangen riktignok – men er det siste ordet sagt?

Partiene som stiller til valg i år, vil så vidt vi forstår, ikke behandle kommunereform i neste periode.

SV er klokkeklar på å fortsette som egen kommune, og vi stoler på at resten av partiene også vil det.

Siste del av denne perioden har gått med til å finne ut av situasjonen kommunen er i nå.

Hva er så status for Evenes kommune nå?

Hvem samarbeider vi med og hva samarbeider vi om?

Hvor skal vi kjøpe tjenester?

Det handler om å stake ut kursen på nytt.

Vi gjorde vedtak om salg av kraftforsyningen.

Vi gjorde vedtak om bygging av ny skole.

Det skjer store ting på flyplassen som får ringvirkninger for sysselsetting, bosetting og folkevekst

Det planlegges boliger.

Vi ser nå konturene av en kommune i vekst og utvikling, og det er ikke så vanlig i distrikts-Norge.

Selvsagt er dette krevende, men vi sett med spakene selv.

Så hva gjør vi?

Vi er allerede i gang med samarbeidsavtaler med nabokommunene.

Vi har avtale om legesenter med TS på Evenskjer og barnevernet sammen med Narvik, for å nevne noe.

Vi har styrket PLU tjenesten ved å tilsette ny leder, ei styrking av plan og utvikling.

Vi har inngått avtale med NAV som har kontor på rådhuset.

Hvilke andre avtaler er viktig å inngå?

Der vi kan få gjennomslag for enkeltsaker, er i det nye utvidede regionrådet for Ofoten og Sør-Troms. En viktig kampsak nå er beholde helikopterbasen på Evenes.

SV foreslår at vi holder igjen med å inngå avtaler med nabokommunene fram til over nyttår når de nye kommunene har fått «satt» seg. Da vil de være mer mottakelig for henvendelser, og vi kan søke løsninger der vi får det beste tilbudet for innbyggerne med tanke på kvalitet, økonomi, avstand mm.

Hva kan vi gjøre selv?

Næring:

Støtte landbruket ved ulike støtteordninger; gjeting, avløsning, nybrott, driftsstøtte mm.

Støtte ny næringsvirksomhet som eks smoltanlegget i Bogen og Vinmonopol i kommunen.

Bruk lokale bedrifter der det er mulig, ikke over bekken etter vann.

Helse:

Videreutvikle kommunale hjemmetjenester – folk vil bo heime så lenge de kan, og kommunen kan bidra tverrfaglig.

Kultur:

Videreutvikle kultursatsinga for eksempel med å ruste opp et kultursenter med øvingslokaler, kulturskole og bibliotek under samme tak, gjerne i Bogen.

Binde bygdene sammen fysisk med gang og sykkelveg og oppgradere kommunale veger.

Økonomi

Klart det koster penger, men vi ønsker at folk flytter til Evenes, og da må de ha noe som tiltrekker.

Barn og unge er det dyrebareste vi har. Da må vi innse at oppvekst har sin pris som samfunnet i framtida vil få igjen for - i tifold.

SV ønsker at vi skal gå sammen i kommunen om å sette oss mål, og at vi i fellesskap skal arbeide for å nå dem.

Godt valg!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags