Valg i Evenes

Av
DEL

Leserbrev
I år har evenesværingene et nytt politisk parti å ta med i betraktningen når de skal til valgurnene i høst. Etter litt lett harselas fra ulike kanter, er Evenes tverrpolitiske liste (ETL) nå et høyst reelt alternativ til de, fra før av, etablerte partiene - både når det gjelder innhold i politikken og besetning.

Jeg stiller som ordførerkandidat for ETL ved årets valg. Folk kjenner meg nok best gjennom min kritikk av prosessen rundt bygging av ny skole på Liland, der sentrale stedsutviklingsprinsipp ble satt til side, meninger ble latterliggjort og prosessen framsto som alt annet enn god. Jeg, og mange med meg mener at utfallet i saken må ses i lys av at en mindre gruppe mennesker ble gitt en altfor stor påvirkningskraft på hvor skolen skulle bygges.

Jeg var blant dem som tok til motmæle da, fordi at jeg er opptatt av at i et demokrati skal alle prosesser være åpne, tåle dagens lys og det skal være lett i ettertiden å forstå hva og hvorfor ting ble som de ble. Prosesser skal være slik at innbyggerne forstår og gis et tydelig inntrykk av hva som skjer. Dette er primært politikernes og kommunestyrets ansvar. ETL er et tverrpolitisk alternativ som er basert på akkurat denne erkjennelsen. ETL og jeg som ordførerkandidat vil i posisjon være garantister for at lokaldemokratiet vårt i Evenes er åpent og preget av gjennomsiktighet. Vi vil sørge for at innspill og innbyggere tas på alvor i de sakene som angår oss alle.

ETL har ingen større partiorganisasjon i ryggen. Vi har ikke en overordnet, nasjonal valgkampstrategi med ferdiglagede slagord, programmaler, logo-klær og bannere. Vi går ikke på mediekursing og vi har ingen sentrale politikeres tyngde og oppslutning å flyte på.

Dette kan oppfattes som en svakhet - vi ser på det som en styrke.

Lokalpolitikk dreier seg om tillit fra lokalmiljøene, kjennskap til dem, vilje til å være tydelig i hva vi vil prioritere, og så gjøre det vi sier. Det er ingen tyngde i å vise til rikspolitikere og kjennskap til dem når resultatet uteblir eller løfter brytes. Evenes kommune står foran et veiskille som vil kreve noe av enhver av oss. Kommunen må styres av politikere som er åpne og etterrettelige og som snakker tydelig.

Under åpning av SommerBogen forrige helg, uttrykte Høyres ordførerkandidat at han skulle bruke nettverket sitt og hviske noen ord i øret på Erna når hun senere skulle komme på besøk til Evenes.
-Hva skal hviskes til hvem på vegne av hvem? Hvem får så vite hva som ble sagt i dette nettverket? Skrives det referat av hviskingen?

Erna Solberg er ikke et godt nok alibi for en ordførerkandidat som i sin forrige ordførerperiode, på vegne av Høyre, ga utvetydige signaler til innbyggerne om at ny skole i Evenes skulle bygges i Bogen. Kan hende han mente det, men Høyre som parti mente det altså ikke når saken ble behandlet. Må velgerne kanskje skille mellom hva ordførerkanditaten og Høyre står for? Vi trenger uansett ikke Erna Solberg for å se hvor den saken endte - med Høyres velsignelse og stemmer.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat åpner sin valgkamp med å invitere Hadja Tajik med til kommunesenteret i Bogen for å vise henne Kleiva boligfelt - et boligfelt ordførerkandidaten ikke engang anerkjente eksisterte da han som framtredende medlem av arbeidsgruppen la frem sin innstilling om å legge skolen til Liland,. Hva Hadja gjorde i et boligfelt som har vært ferdigregulert i over 20 år, og har vært tilsynelatende ignorert av den samme ordførerkandidaten og hans parti de siste årene, kan ikke forklares med annet enn panikkartet forsøk på sanking av stemmer.

Kleiva boligfelt, som har en fantastisk beliggenhet, utsikt og nærhet til naturen, er imidlertid omtalt i ETL sitt program, ikke AP sitt

Utbyggingen og utviklingen av Evenes vedtas ikke av kommunestyret. Kommunestyret tilrettelegger for den, og i posisjon vil ETL være en forsikring om at alle prosesser framover blir demokratiske og åpne. Vi må ha innbyggerne med - hele veien - for å få det slik vi vil ha det. Alle som kan bidra, forventes å gjøre dette når de kan. Tydelig og sammen og uoppfordret når det er til alles beste. Dette kalles samarbeid og tåler ikke hvisking i de lukkede rom.

Stem ETL i høst og forvent en endring om vi kommer i posisjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags