Lukka anlegg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Oddmund Enoksen fra Sortland SV hadde 27. november 2018 et innlegg i Nordlys der han gikk i mot vedtaket om lukka anlegg i Tromsø kommune. Det gir grunn til å presisere hva som er det vedtatte synet på dette i SV.

SVs utgangspunkt for bruk av havet er følgende: Vi skal sørge for størst mulig verdi fra vår felles blå allmenning til flest mulig.

Dette prinsippet innebærer to ting. For det første en klar miljøforpliktelser. Vi må sørge for at vår blå allmenning ikke forurenses eller svekkes – snarere er vårt mål å styrke havets økosystemer og gå til kamp mot den økte forurensingen av havet. Vi vil ikke ha vekst i oppdrettsbransjen før næringa kan sikre vårt felleseie – havet - mot forurensning. For det andre innebærer prinsippet at inntekter og verdiskaping med utgangspunkt i havet skal komme samfunnet til gode, spesielt de samfunn som bor ved og lever av havet. Målet for SVs havbrukspolitikk er derfor at oppdrettsnæringen skal bli forurensingsfri. Det kan innebære lukkede anlegg eller andre teknologier som sørger for at verken fisk rømmer, at miljøgifter brukt til behandling av fisk havner i havet, eller at spillfôr og avfall havner i havet. Vi vil videre at fôrproduksjonen skal bli kortreist og bærekraftig. I dag fraktes fôringredienser enorme avstander og legger beslag på jordareal og fiskeressurser i fjerne land. Selvforsyning på fôr er derfor viktig både for miljøet, solidariteten og samfunnsikkerheten.

For SV er dette åpenbart fremtiden til næringen. Næringen er på samme måte som alle langs kysten avhengig av et friskt og sunt hav, og avhengig av at også andre næringer kan reelt sameksistere med den. Skal dette bli en realitet må tiltak vedtas på Stortinget og en tidsplan settes.

En må ikke bli villedet til å tro at en slik politikk vil svekke verdiskapningen langs kysten, slik enkelte tror. Snarere tvert imot – alle vil tjene på en slik politikk. Dessuten ligger det store muligheter for ny bioindustri ved at alt avfall skal samles og håndteres. Dette materialet kan skape nye muligheter for en sterk bioindustri, også sammen med bioavfall fra jord og skog. Vi ser allerede tilløp til en slik næringsutvikling, men felles for aktørene er at bioavfallet er for spredt og foreløpig for lite. På samme måte ligger det store bioindustrielle muligheter ved å sette mål om å bli selvforsynt på kortreist, bærekraftig fôr, hvor vi også kjenner til en rekke pilotprosjekter, flere igangsatt av næringen selv.

Det ligger i det hele tatt enorme muligheter i havet – men da må første bud være at verdiskaping skal være forurensningsfri og sørge for at verdiskapingen kommer folket til gode. Bud nummer to er å skape ny industri og næring, også utover fiskeproduksjon. Slik kan havbruksnæringen bli utgangspunkt for det vi skal «leve av etter olja». Vi har foreløpig bare så vidt sett potensialet som ligger i en fremtidsrettet havbruksnæring.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken