Hæren forvitrer – Hårek Elvenes maler videre med sin retorikk – folkeforfører ?

Av
DEL

MeningerHøyres forsvarspolitiske kringkaster, bombarderer nord norske aviser  med retorikk som står til terningkast 6! Hæren og landmakten er i hans hode i en sterk forbedring og det er ”avsatt” 54 milliarder til nye investeringer i landmakten. Dessverre er Hårek Elvenes situasjonsforståelse og realitetene for Hæren to ulike univers !

Hårek snakker seg varm om 54 milliarder avsatt til Hæren i kommende 20 års periode.  54  mrd er isolert sett svært mye penger, fordeler man dette på 20 år, slik langtidsplanen skisserer, er summen mer  forståelig, ett snitt på 2,7 milliarder per  år frem til 2036.  Hårek Elvenes hopper (u)elegant over at de fleste av disse milliardene som han tydeligvis mener er ”satt  av”  skal komme landmakten til gode  i perioden 2022- 2035. Disse 54 ”avsatte milliardene” er pr nå monopolpenger, som fremtidige Storting gjennom sine årlige statsbudsjetter eventuelt skal realisere.

Hvordan har slike avsatte milliarder blitt realisert i forrige 4 års periode med Erna som Statsminister og Siv som sjefsforvalter av pengebingen? Joda også i forrige stortings periode var det ”avsatt ca 15 milliarder” til  investeringer i Hæren. Av disse 15mrd avsatt, ble ca 50 % av midlene7,4 mrd  omgjort til materiellbetalinger. Hoved andelen av disse 7,4 milliardene gikk til å  ferdig-betale kampvognprosjektet ( 144 stk CV 90 til Hæren) som de rød-grønne med sitt flertall hadde bestilt, før Høyre kom i posisjon.

Legger vi til grunn utfra de første 4 år med borgerlig forsvarspolitikk , med 50% bruk av ”avsatte midler” til Hæren, så er ikke lenger summen 54 milliarder i neste 20 år men 27 milliarder, vi kan forvente. Nei, Hårek Elvenes, sannheten er at Hæren er i en historisk dårlig forfatning etter 2. Verdenskrig.

Hæren blir ikke bedre med Regjerings forslag om å fjerne dedikert helikopterstøtte, skyve på fornying av Hærens hoved kampvåpen – stridsvogner til ETTER 2025 ( les 2028 ? ) samt å legge ned dagens 2. Bn med samvirkeavdelinger i Brigaden i møllpose.
( 33% av Brigadens kampkraft )  At man innenfor rammen av dagen materiell park, og personelloppsetning skal ”dæsje” ut en avdeling i Porsanger og ett kompani på Garnisonen i Sør-Vanger( GSV), er omfordeling av det lille vi rår over – ingen reell styrking, av Hæren totalt sett.

Du må gjerne bedrive politisk spillfekteri med Sandra Borch og Senterpartiet. Det som verre er, er  at du sminker tilstanden i Hæren, og  fremhever den historiske satsningen som denne Regjeringen etter din oppfatning gjør mot Hæren.  Vi som jobber i Hæren og  har de beste forutsetninger for å forstå tilstanden, kjenner oss overhodet ikke igjen.

Klyv ned fra din høye hest Hårek, gå i krigen internt i regjeringen, få fremskyndet absolutt kritiske investeringer NÅ – ikke bestill investeringer som de 2 neste stortingsperiodene skal gjøre opp regningen for! DA gjør du jobben som Forsvarspolitisk talsmann, det du bedriver nå, er langt farligere for nasjonens sikkerhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags