Dagfinn Olsen - hold deg til sannheten

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevStortingsrepresentant for Nordland, Dagfinn Olsen FRP, har i Nrk og facebook laget en «fasit over SP i Nordland. Enkelte av hans frp-kamerater har også den samme fasiten i aviser. Der heter det bl.a.: Olsens påstander i kursiv.

Fjerna busstilbud i distriktene.

Svar: Ja, noen er fjernet etter ikke å ha hatt passasjerer innom bussen på 1 eller 2 år. Noen er fjernet fordi de ikke ble brukt. Noen er fjernet pga din og Finansminister Siv Jensens innsats og reduksjon på ca halv mrd kroner til Nordland Fylke.

Lagt ned, samt flyttet vgs linjer til større byer.

Svar: Hvilke linjer er flyttet til større byer ?? De linjene som er lagt ned er dessverre pga svært lavt søkertall. Elevtallene for Nordland går drastisk ned og tilpassing må skje. Økonomien gjør at svært små klasser ikke kan opprettholdes. Nedgangen i perioden 2015-19 er på 500 elever. Storstilt satsing på nye videregående skoler i Hadsel, Leknes og Mo nevnes ikke av Olsen.

Gjort negative endringer i kystbefolkningens samferdselstilbud.

Svar: endringer er gjort, for noen til det bedre og noen oppfatter tilbudet som forverret.

6 nye små hurtigbåter, Nye Nexèr, ny båt til Herøy og Træna under oppseiling, nevnes ikke som positivt i Olsens tirade over negativitet.

Sørget for økt forfall på fylkeskommunale veier.

Vi har tvert imot vært med og bevilget en milliard ekstra kroner til samferdselsinvesteringer i Nordland. Er enig med Olsen at det skulle vært mere midler til fylkesvegene i Norge. Regner med at stortingsrepresentanten kan vise til hans og FRP`s eventuelle forslag til sådanne i stortingsbehandlingene av budsjett til fylkeskommunene.

Satset på «finkultur» i Bodø, i stedet for tilbud til barn og unge i distriktene.

Regner med at det må være Bodø`s søknad om kulturhovedstad som det refereres til.

Her ligger det inne at hvis de blir kulturhovedstad skal det være kulturarrangementer rundt i alle deler av fylket.

Bedrevet økonomisk administrativ fråtsing, overfylt fylkesråd med et «kobbel av såkalte rådgivere».

Det er riktig at det i 2015 ble økt med et fylkesråd. Hvorfor Olsen lyver om et «kobbel av såkalte rådgivere» vites ikke. Så vidt meg bekjent har fylkesrådet en rådgiver. Faktisk har Olsens parti-leder, Siv Jensen, sørget for prosentvis den største veksten i byråkrater i Norges historien. Det er svært betenkelig at en stortingsrepresentant omgår sannheten.

Ytet motstand og sterk kritikk mot at kommunene gis økt selvråderett.

Skivebom ! Det er vel Olsens eget parti i regjering som ønsker å overgi mere og mere makt til byråkratene i EU. Ellers kan nevnes partiets sterke støtte til tvungen kommune- og fylkessammenslåing. Noen som snakket om sentralisering av makt ? Senterpartiet er motvekten mot sentraliseringen !

Fortsatt utrangert materiell i fylkesfergedriften.

Noen ferger er skiftet ut, noen modernisert - fortsatt mye som gjenstår. Det satses mye på el-ferger og tilrettelegging for dette.

Til slutt: Det er ingen tvil om at både posisjon og opposisjon i Nordland fylke ønsker det beste for fylket. Pga sterk reduksjon av økonomien tar endringene mye lengre tid å gjennomføre. Det hadde vært hyggelig hvis stortingsrepresentantene fra Nordland kunne hatt bedre dialog med fylket på hvilke utfordringer fylket står ovenfor og hva de kan bidra med. Senterpartiet står på for tjenester nært folk !

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags