Høyre har ikke forstått formålet med regionale utviklings-midler

BOMMER: De regionale utviklingsmidlene skal ha et langsiktig perspektiv. I dommen over bruken av disse midlene har imidlertid Høyre og Beate Bø Nilsen glemt langsiktigheten og gått for kortsikte gevinster i både retorikk og politikk, skriver fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (bildet).

BOMMER: De regionale utviklingsmidlene skal ha et langsiktig perspektiv. I dommen over bruken av disse midlene har imidlertid Høyre og Beate Bø Nilsen glemt langsiktigheten og gått for kortsikte gevinster i både retorikk og politikk, skriver fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (bildet).

Av
DEL

LeserbrevFylkestingsrepresentant Beate Bø Nilsen i Høyre, kritiserer i mediene fylkesrådets bruk av regionale utviklingsmidler. Regjeringen med Høyre i spissen, har redusert utviklingsmidlene til Nordland år for år. På syv år er de regionale utviklingsmidlene halvert fra 253 millioner kroner i 2013 til 125 millioner kroner i 2019. Beate Bø Nilsen begrunner dette med at milliarder som skulle skape arbeidsplasser ikke dokumenteres å ha effekt. Videre spør hun om det da ikke er på tide å se på alternativ bruk av midlene. Som næringsråd i Nordland er det trist å registrere at regjeringspartiene velger å nærmest rasere en velfungerende utviklingspolitisk ordning på helt feil premisser.

Todelt apparat i Norge

For det første er ikke hovedformålet med de regionale utviklingsmidlene å skape arbeidsplasser. Hovedformålet med de regionale utviklingsmidlene er å bidra til et omstillingsdyktig næringsliv, og til omstillingsdyktige lokalsamfunn og regioner. Dette er forskriftsfestet av dagens regjering.

Vi har et todelt virkemiddelapparat i Norge.

På den ene siden har vi Innovasjon Norge som her i Nordland vil få 50 millioner av fylkets regionale utviklingsmidler i 2019 til næringsrettede tiltak til bedrifter. Dette innebærer bedriftsstøtte, etableringsstøtte og lån til privat næringsliv. Verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling er målene for disse midlene. Innovasjon Norge får dermed 40 % av rammen som gis i regionale utviklingsmidler for Nordland i 2019.

På den andre siden har vi fylkeskommunen som administrerer og fordeler regionale utviklingsmidler til bl.a. kommuner, regionråd, FoU-aktører og andre offentlige instanser. Disse midlene har en annen målsetting enn Innovasjon Norges midler. Fylkeskommunen skal med sine midler blant annet bidra til å inkludere tilflyttere, styrke sårbare næringsmiljøer, styrke kommunenes evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak. Disse midlene skal styrke den regionale balansen i fylket. Videre skal midlene mobilisere til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljøer, og bedre koblinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer. Med mål om å møte næringslivets behov for kunnskap og relevant arbeidskraft. Bø Nilsen trekker fram Vitensenter Nordland som et senter som vil styrke kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland. Her nevnes ikke arbeidsplasser med et eneste ord. Bø Nilsen er inne på et godt eksempel vi kan bruke regionale virkemidler til. Derfor har fylkesrådet nettopp bevilget inntil 7,5 millioner til dette senteret.

Enkelteksempler brukes

Høyres politiker viser til en såkalt evaluering gjort av NRK for flere år siden om fylkeskommunens bruk av regionale utviklingsmidler. Enkelteksempler i en reportasje har blitt brukt for å rettferdiggjøre en politikk som tar fra fylkeskommunen sitt viktigste nærings- og utviklingsmessige virkemiddel. En politikk jeg fastholder er bygd på feil premisser, for jeg håper ikke representanten Bø Nilsen er imot at fylket gjennom de regionale utviklingsmidlene har lagt til rette for næringslivet ved å bevilge et antall millioner til de kommunale havneanleggene på Sortland, Andøya, Bø og Hadsel? Prosjekter som dessverre blir mye vanskeligere å støtte i framtiden, fordi midlene er i ferd med å forsvinne.

Det er veldig enkelt å måle en ny vei, tunnel, bru eller en fiberkabel i bakken. Når disse utbyggingene er ferdig, er målet oppnådd. De regionale utviklingsmidlene skal ha et mer langsiktig perspektiv. I dommen over bruken av disse midlene har imidlertid Høyre og Beate Bø Nilsen glemt langsiktigheten og gått for kortsikte gevinster i både retorikk og politikk.

Ingelin Noresjø

Fylkesråd for næring (KrF)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags