Gratangen mot 2030

Av
DEL

MeningerJeg traff en av mine tidligere ungdomsskoleelever her om dagen.Vi kom raskt inn på jobb,skole og framtidsmuligheter. Det var ikke noen tvil om hva denne ungdommen hadde landet på, han ville bo i Gratangen. Nærheten til to byer, flyplass og ikke minst Gratangens storslagne natur og oppvekstmuligheter gjorde det naturlig for han å konkludere “Vi har jo det meste her”.

Det er inspirerende å møte unge folk med en slik positivitet i ei tid hvor den nordnorske frustrasjon og avmaktsfølelse ovenfor makteliten i Oslo er kanskje større enn noensinne. Bare så det er sagt, jeg deler denne frustrasjon. N-Norge – og vår region, er utvilsomt Norges viktigste landsdel og har hatt en dobbel så sterk vekst som våre sammenlignbare regioner her i nordområdene. Området vi bor i, er utvilsomt en fantastisk landsdel å satse på og med ytterligere verdiskaping vil dette gi store nasjonale bidrag til AS Norge i lang,lang tid framover.

Har vi så det meste her? Som lokalpolitiker er det ikke vanskelig å innrømme at vi har en vei å gå her.

Det lokalpolitiske arbeidet “Gratangen mot 2030” handler aller mest om å få til ytterligere verdiskaping og flere arbeidsplasser som igjen gir positive ringvirkninger og attraktive jobbtilbud inenfor barnehage,skole og mekanisk industri f eks.

Opplevelsesturisme f eks,krever ikke bare de kreative og initiativrike personene, men også de som behersker språk, økonomi og ledelse. Her er store muligheter og vi som lokalpolitikere i en distriktskommune har en viktig pådriverrolle for å sikre at de riktige dører åpnes og de beste samarbeidsløsninger finnes. Kanskje er det nettopp deg med din utdannelse eller fagbrev som kan være med å levere et attraktivt produkt til en verden utenfor lille Gratangen, enten det er å guide fjellturisten i det vakre, men krevende fjellandskapet vårt eller det er å holde kontroll på den daglige drifta i reiselivsbedriften.

Sjømatnæringa vil fortsette sin formidable vekst og her kreves også ferdigheter og arbeidshender på en rekke felt, og ikke minst framoverlente kommunepolitikere. Det holder ikke å si at disse bedriftene klarer seg sjøl pga sin gode inntjening. Når det ikke er nok energi å hente ut av våre strømkabler lenger, så må selvfølgelig kommunen på banen. Det samme engasjementet må gjelde når annen livsviktig infrastruktur svikter eller ikke lenger holder mål. Vi tenker selvsagt på den elendige Nordsiveien og veistrekninga ved Hilleshamn vinterstid når denne ikke lenger er farbar verken i den ene eller andre retninga pga ras eller rasfare.Et sterkt lokalpolitisk engasjement har jeg alltid hatt sterk tro på vil gi gode resultater både i disse og mange andre oppgaver som ligger framfor oss. Men med tillit til hverandre, kan vi få til det meste.

Vi lever i en kommune og en region med formidable muligheter. Også sentralmakta i Oslo evner å forstå at dette utnyttes ikke gjennom reformer eller effektiviseringstiltak her og der. Det er ikke slik vi bygger Gratangen, regionen eller landet vårt. Mulighetene ligger der, men det er nå toget går folkens!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags