Nå er det alvor, velgere!

Av
DEL

LeserbrevTverrpolitisk Liste skal opp til eksamen i politisk styr og stell for Gratangen kommune

Tverrpolitisk liste har en ung liste, i erfaring, yrker, interesser og gjennomsnittsalder. Vi har ønske om å bidra til lokalsamfunnets ve og vel og vil gjerne at innbyggerene i Gratangen gir oss sjansen!
Innbyggerne i Gratangen er en tøff velgergruppe. Som lokal politiker må man ha en brukbar rygg for å takle både kritikk og harselas. Men slikt må vi tåle-- heldigvis for Gratangen så er forsoning et gode, selv om det fortsatt er vilje og anledning til å stå frem og hevde sin mening!

Hvorfor skal man så velge Tverrpolitisk Liste?

Av saker som ikke har vært nevnt så ofte i valgkampens hete, ønsker Tverrpolitisk liste å sette fokus på lokalmiljøet: kystkommunen Gratangen kan bidra til renere hav ved forhindre at avfall, inklusive plast, bringes ut i havet. Vi må også redusere plastbruken i egen kommune til et minimum, årlige rydding i strandsonen og sørge for en bedre håndtering av søppel fra havet. Vi har oppfordret nytt buss firma som kommer til Gratangen om bruk av bio diesel. Vi vil fortsette med rydding av skog og kratt langs vår kyst. Skogsdrift generelt er også noe vi ønsker å få fart på.

Vi vil jobbe videre med sentrumsplanen som har vært vedtatt tidligere, men ikke satt i funksjon. Årstein skal være ett naturlig senter i kommunen og forsyne innbyggerene med nødvendige tjenester. Sentrum skal være innbydende og funksjonell. Mange tanker er gjort omkring temaet og vi vil trekke dette frem i sammenheng med at slike saker tas opp.

Vi vil gjøre en større innsats i arbeidet med psykisk helse i vår kommune. Rapporter som kommer vår vei forteller om barn og unge som føler seg utenfor og kjenner på ensomheten i sine hverdager. Dette må vi ta fatt i fortest mulig og få gjort noe med! Når samfunnet stiller urealistiske krav og man ikke klarer å finne de riktige veier, skal vi ha på plass et hjelpeapparat som fungerer. Vi trenger ungdomsarbeidere der ungdom befinner seg og korte veier til hjelpeapparatet. Alle skal kjenne at de duger, blir ivaretatt og satt pris på. Vi vil nøye vurdere om IKS løsningen som er valgt virkelig er den beste!. Her vil Tverrpolitisk Liste etablere tett kontakt med alle foresatte og mennesker som kan og vil bidra til velferd og bedre dager!

Vi vil at all informasjon om hva Gratangen kan tilby, skal legges ut for nåværende og nye innbyggere. Det betyr at vi fortsatt har 2 skoler og 2 barnehager. Tilbudet som Morgan Montesorri gir vår kommune, er virkelig nyttig og godt likt!. Dette gir kommunen god omtale og viser hva vi kan tilby. Det skal ikke være motsetninger mellom tilbudene, men heller utstrakt samarbeide til fornuftige løsninger for innbyggerne!

Vi på Tverrpolitisk Liste har diskutert mange tanker og ideer som vi gjerne vil få gjennomføre hvis velgerne vil ha oss med på laget i Kommunestyret. En stemme til oss gir et større og litt annet syn på hva vi trenger for å utvikle Kommunen vår!

Tverrpolitisk Llste går ikke for etablerte meninger eller fastsatte løsninger. Vi vil utfordre systemet, snakke med dere underveis, for vi mener at deres mening trengs for å kunne fatte de beste avgjørelser! Vi vil møte våre velgere i hele 4 års perioden der de er. Vi tar alle på alvor, og bringer det med oss dit vedtak blir gjort.!

Tverrpolitisk Liste ser frem til valget og ønsker alle parti lykke til ---og


GODT VALG!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags