Vi trenger ikke å ha samme mening – vi er to ulike parti!

Av
DEL

Leserbrev

Gratangen Senterparti trenger ikke skjule noe eller omskrive sannheter

Vi videreformidler innbyggernes egne opplevelser som de har fortalt oss

Vi videreformidler også erfaringer og utfordringer som utflytta Gratangsværinger har fortalt oss - ikke bare Helga sin historie – men også Ola og Kari sin historie…

Gratangen Senterparti tilbakeviser Gratangen AP’s kritikk av våre standpunkter i valgkampen når det gjelder 0-konsesjon og boplikt. Vi to partier har ulikt syn i saka om 0-konsesjon. Det som er forskjell på SP og AP lokalt her er at Gratangen Senterparti respekterer at andre politiske parti har andre meninger enn oss. Norges politiske historie og ulike partiers framvekst, grunner i folkets ulike meninger og verdigrunnlag. Folket ønsker å bli hørt, lyttet til og forstått, slik at alle deler av befolkningen kan stemme på et parti som har et felles verdigrunnlag og ideologi som dem. Gratangen SP ønsker å oppheve boplikten og står for det valget vi har gjort internt i vårt parti. Da blir det uproft av Gratangen AP å kritisere oss for våre meninger, og attpåtil hevde at vi kommer med usannheter. Vi lever i et demokrati! Det er derfor helt greit at vi som to ulike parti har ulike meninger! Vi trenger ikke være enige!

Vi er fullstendig klar over at konsesjonsloven har ulike paragraferer og ulike funksjoner! Men vi er også klar over at arvinger blir fratatt arveretten til barndomshjemmet! Noen gir opp kampen, og noen har latt boligen forfalle til det ugjenopprettelige. Det er fakta!

Etterkommere har videreformidlet egne opplevelser hvor de blir fratatt retten til å overta boliger etter foreldres bortgang hvis de ikke oppfyller boplikten, eller leier ut. Men de ønsker jo ikke å leie ut barndomshjemmet! De ønsker jo å dra «hjem» selv om mor og far er gått bort. Arvinger forteller om egne erfaringer hvor de ikke tar sjansen på å restaurere i fellesskap med søsken på grunn av boplikten. I mellomtiden forfaller bolig. Arvingenes sterke røtter til fortid og barndom er drivkraften til å restaurere, stelle hager og tun til barndomshjemmet, de steller graver på kirkegården, de er med på dugnader, varehandel og noen betaler renovasjonsavgift, og sist men ikke minst er de med på å holde fellesskap og naboskap vedlike i den delen av grenda de bor i hver ledige helg, høytid og sommerferier. Noen vurderer til og med å flytte til Gratangen – før de blir pensjonister og i stedet pendle motstrøms.

Vi tar folks opplevelser, frustrasjoner og utfordringer på alvor

Hvorfor frata dem retten til arven sin

Hvorfor la boliger forfalle og råtne

Paradokset er at det finnes ledige boliger til salgs for de som måtte ønske å bosette seg i vår kommune! Det er nok av andre boliger som står til forfall som ingen ønsker å kjøpe. Etterspørselen er imidlertid ikke stor. Gratangen Senterparti ønsker å lytte til de mange tilbakemeldinger vi har mottatt, fra innerst i fjorden til ytterst! La etterkommere få ta vare på sin arv, og så får heller det nye kommunestyret jobbe med tiltak for å øke attraktiviteten til vår flotte kommune!

Gratangen Senterparti har valgt å lytte til folket, vi velger å se på statistikk over folketallsutviklingen de seneste årene, og vi ser at vi må gjøre nye og andre tiltak. Boplikten som AP innførte har vist at den ikke bidrar til økt bosetting. Gratangen Senterparti ønsker å endre praktisering av landets strengeste 0-konsesjoner og boplikt! Og vi respekterer at Gratangen AP ikke ønsker å gjøre det samme!

Godt valg!

LES OGSÅ:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags