Hvilket syn har partiene i Hamarøy kommune på tilbudet fra rådmannen i Narvik?

Av
DEL

LeserbrevDet foreligger et tilbud fra rådmannen i Narvik til Hamarøy kommune som i sum utgjør ca 120 millioner kr., samt inviterer til samarbeid om havner og styringa av Nordsalten Kraft AS, med ett motkrav:
• Grensa mellom de to nye kommunene trekkes etter alternativ B i henhold til Fylkesmannens tilrådning.
Det er utvilsomt slik, at dersom Hamarøy og Narvik blir enige, vil departementet rette seg etter det og fastsette grensa mellom de to kommunene etter alternativ B, som følger grunnkretsene og går langs fjellryggen mellom Grunnfjorden og Hellemofjorden og inn til svenskegrensa.
Hamarøy kommune har ennå ikke svart på tilbudet. Det er naturlig at det vil være ulike oppfatninger om tilbudets størrelse og innretning. Jeg vil tro at det mest korrekte nå vil være å overlate avgjørelsen til det nye kommunestyret, som konstitueres ikke lenge etter kommunestyrevalget 9. september, dermed får også politikere fra nåværende Tysfjord vestside være med på en svært viktig avgjørelse. For det er ikke tvil om at grensespørsmålet virkelig har fått sinnene i kok hos mange, ikke bare i Kjøpsvik, men også blant de mange som sokner til Sørfjorden, Mannfjorden, Grunnfjorden og Hulløya!
Et ja til tilbudet fra Hamarøy vil ikke bare gi den nye kommunen en meget god økonomisk start, men også bidra til at vennskapelige forhold mellom bygdene i Nordsalten kan opprettholdes framover. Den økonomiske verdien av kraftverkene i Sørfjorden er dessverre blitt svært forringet for kommunen de siste årene på grunn av sentrale avgjørelser!
Prosjektleder for nye Hamarøy, Ørjan Higraff, har bebudet sin avgang tidligere enn forutsatt. Jeg mener det er grunn til å takke han for innsatsen så langt, samt takke han for ærligheten når han flere ganger offentlig har framhevet at nye Hamarøy kommune ikke blir bærekraftig! Jeg velger å tolke avgangen hans ikke bare med at han ønsker å bli pensjonist, men at han har problem med å motivere seg til å ha ansvar for det videre arbeid utover neste år med dannelsen av en ny kommune som ikke vil greie seg økonomisk.
Dessuten har statsråd Mæland bebudet ytterligere kommunesammenslåinger, bl.a. har hun ment at kommuner under 5000 innbyggere ikke er liv laga.
Forøvrig må det da være skamfullt for Fellesnemda å be om mange millioner kroner ekstra på grunn av dokumenterte og antatte overgrep på Tysfjords vestside. Og samtidig be om mange millioner ekstra på grunn av det blir så belastende å bli en samisk kommune! Jeg er kjent med at flere samer rundt i Tysfjord føler seg brukt politisk i dette sakskomplekset! Fellesnemda har da tydeligvis vært ”flink” til å bruke opp de pengene de allerede har fått?
På denne bakgrunn ber jeg de ulike partiene som stiller til valg i Hamarøy om før valget å klargjøre sitt syn på det tilbudet som er kommet fra nye Narvik.
Jeg stilte på SV-lista i Tysfjord til valg for fire år siden med en av programpostene å arbeide for en ny kommune i Nordsalten bestående av Steigen, Hamarøy og Tysfjord. Dessverre var ikke sentrale politikere i disse tre kommunene enige i dette. Ved avstemninga i Tysfjord kommunestyre om kommunestruktur stemte jeg først for at kommunen ikke skulle deles. I andre avstemningsrunde stemte jeg så for at hele Tysfjord skulle slås sammen med Hamarøy, dette ble nedstemt. I tredje avstemningsrunde stemte jeg for at hele Tysfjord skulle slås sammen med Narvik, dette flertallsforslaget ble overprøvd av et flertall på 3 i Stortinget, da Tysfjord ble vedtatt delt.
Jeg kan forsikre om at mitt personlige og politiske hjerte ligger i hele Tysfjord kommune; følgelig er jeg opptatt av best mulige forhold for innbyggerne i begge de nye kommunene, Hamarøy og Narvik, samt vennskapelige forbindelser mellom dem.
Det kommende valget er helt spesielt for alle innbyggerne i de fire bestående kommunene; der er store utfordringer både politisk og menneskelig.
Bruk stemmeretten – godt valg! De nyvalgte politikerne får litt av en oppgave, jeg ønsker dem lykke til!
John G. Skogvoll

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags