Behovet avgjør antall LIS1-stillinger

Av
DEL

LeserbrevI et innlegg 31. august etterlyser nestleder i Nordland Senterungdom, Skjalg E. Hamnes, flere LIS1-stillinger for leger. Han er bekymret for at antall søkere øker, mens antall stillinger er konstant.

Hamnes sammenligner LIS1-stillinger med de gamle turnusstillingene, som var første stopp i arbeidslivet for legestudentene. Det er ikke riktig at LIS1-stilllingene tilsvarer de gamle turnusstillingene, selv om det finnes likheter. Turnusstillingene var tidligere en del av grunnutdanningen som lege, mens LIS1-stillingene nå utgjør første del av legers spesialistutdanning. Nyutdannede leger får nå autorisasjon når de har fullført cand.med.-utdanning. Det innebærer at det er mulig å arbeide som lege mens man søker på LIS1-stilling.

Helsedirektoratet gjorde i 2014 en vurdering av behovet for stillinger. Direktoratet konkluderte med at det ikke var behov for flere stillinger. Tvert i mot anbefalte de å redusere dem. Departementet valgte likevel å opprettholde et høyt årlig antall stillinger.

Mye kan imidlertid ha skjedd siden den gang, og Hamnes har rett i at det er flere søkere enn tilgjengelige stillinger. Dette skyldes blant annet den store tilstrømningen av leger som har utdanning fra utlandet.

Derfor er departementet i dialog med Helsedirektoratet om en ny vurdering av hvor mange LIS1-stillinger vi har behov for framover. Det er tjenestenes behov som må ligge til grunn for eventuelle endringer, ikke tilstrømmingen av søkere.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags