Høyre sprer usikkerhet

LANG REISEVEI: I Nord-Norge varsler Helse Nord at antallet nemnder reduseres fra 10 til 5. Jeg er redd for at dette vil medføre lang reisevei for kvinner i en sårbar situasjon, skriver Åsunn Lyngedal.

LANG REISEVEI: I Nord-Norge varsler Helse Nord at antallet nemnder reduseres fra 10 til 5. Jeg er redd for at dette vil medføre lang reisevei for kvinner i en sårbar situasjon, skriver Åsunn Lyngedal.

Av
DEL

MeningerHøyre har nok engang sørget for at abortspørsmålet har blitt en sentral del av den norske samfunnsdebatten. Dette bidrar til å spre usikkerhet blant norske kvinner.

Regjeringen ba i august helseforetakene om å redusere antallet abortnemnder i Norge til under halvparten – fra 35 til om lag 15, regjeringen ønsker dette for å sikre kvinner mer lik behandling hevder de. De regionale helseforetakene rundt om i landet er nå ferd med å vedta nedleggelsen av abortnemnder.

I Nordland blir dagens seks nemnder redusert til to. I Nord-Norge varsler Helse Nord at antallet nemnder reduseres fra 10 til 5. Jeg er redd for at dette vil medføre lang reisevei for kvinner i en sårbar situasjon der det haster å få tatt en beslutning. Reduksjonen i antall nemnder har ikke vært debattert i det offentlige rom, noe som oppleves som en snikinnføring av en alvorlig forverring av vilkårene for de som er henvist til å søke senabort.

Gynekolog ved Nordlandssykehuset Vesterålen, Kristen Olav Lind, har understreket at dette vil gjøre det vanskeligere for kvinner å ta abort. Særlig frykter han at unge jenter og kvinner med lite ressurser vil lide under dette, og understreker at han oppfatter det som et angrep på kvinners abortrettigheter. Jeg deler denne oppfatningen. Departementet har begrunnet det store kuttet i antall abortnemnder med at det vil gi større likebehandling. Jeg tror at dette kan løses på mange måter som vil være mindre belastende for abortsøkende kvinner som erfaringsutveksling mellom nemndene eller ved at nemndene reiser og ikke kvinnene. Videokonsultasjoner har også vært nevnt, men oppleves som en dårlig løsning fordi det skaper en avstand og virker upersonlig for kvinner i en livskrise.

Jeg lurer derfor på hvordan helseministeren vil sikre at kvinner som søker senabort etter 12 uke vil få et likeverdig helsetilbud som er like tilgjengelig som tilbudet er i dag?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags