Inntrykk fra nest siste valgkampuke

Høyres Ann Tove Dalhaug

Høyres Ann Tove Dalhaug Foto:

Av
DEL

Leserbrev

Deltakelse i valgkamp gir mulighet for bred kontakt med innbyggerne «face to face» og gir verdifulle innspill for den kommende kommunestyreperioden for meg som har vært på sidelinja av kommunepolitikken i 4 år. Takk til alle dere som på stand, møter og under debatt har delt sine betrakninger om «hva som må til videre« og/eller har fortalt om erfaringer med kommunale tjenester. Takk til EXIT for et flott arrangement tilknyttet markeringen av «verdens overdosedag»

Møtet med Demensforeningen ble en realitetsorientering som berørte og det så ut for at politikerne fra dagens posisjon ble like mye «tatt på senga» som undertegnede, over hva stram kommuneøkonomi vil si i praksis.

Det samme skjedde i møte med forbundet for utviklingshemmede. Hvordan UH-tjenesten oppleves av brukerne og pårørende virket å være til dels ukjent for de som nå sitter med den politiske makten.

Under møte med private barnehager kom det også tydelig fram at posisjonspartiene ikke har spesielt stor innsikt i hvordan kommunens regelverk og pengefordeling fungerer i praksis og hvilke konsekvenser det gir.

I møtet med næringslivet var det derimot tverrpolitiske toner om JA til nye arbeidsplasser og JA til å satse på bolysten men jeg lar meg ikke lure. Bare vent til saker om oppdrett og regulerte skuterløyper skal opp til behandling; MDG, Rødt og SV vil spre sine bekymringer og si NEI. At vinter-og opplevelsesturisme samt oppdrett vil gi nye arbeidsplasser og kroner i ei slunken kommunekasse vil ikke få størst fokus.

Jeg registrerer at MDGs Bror Martin Hansen på Fremover.no harsellerer vedr. undertegnedes svar under debatten på Amfi, om hva bærekraft betyr. Jeg tror aldri mine svar og meninger vedr. tema oppdrett vil appellere til MDG, så kommentaren om lavt kunnskapsnivå kunne Hansen ha spart seg.

Men, jeg kan jo hive meg på samme ironiske tone og si at Hansens kjennskap til hvordan tjenester innenfor demensomsorgen, utviklingshemmede og barnehager kan minne om kunnskapsløshet, noe som er straks mer bekymringsfullt ettersom MDG og Hansen sitter i posisjonen i dagens bystyre.

Til slutt noen ord om økonomi som vi var innom på partidebatten på Amfi:

Kommuneøkonomien skal sikre velferd og tjenester til innbyggerne i alle livsfaser og i alle livssituasjoner. SV, RØDT og MDG sin inntreden i den politiske posisjonen har ikke vært noe suksess for økonomistyringen de siste 4 år og jeg håper og tror at innbyggernes stemmegivning vil resultere i endring av politisk makt og myndighet etter 9.september.

Høyre er garantist for samme økonomistyring som under Robek-årene, da vi var i posisjon. Det er igjen viktig å snu alle steiner og vi må agere også på kort sikt; På Amfi tok jeg til ordet for å sette fokus på de ansatte som er i direkte arbeid med innbyggerne og vurdere sterkt alle andre ansattes betydning for nye Narvik kommunes tjenester . Å stadig skjære ned slik at alle ansattes arbeidsforhold forverres er dårlig arbeidsgiverpolitikk og gir dårligere tjenester. Vi kan ikke fortsette slik. Vi må tørre å gjøre noe annerledes, vi må tørre å prioritere.

Helt til slutt; Det var med forundring jeg opplevde at flere av politikerne på Amfi-debatten kjapt arkiverte vanlige regler i en debatt og utnyttet situasjonen med en uerfaren møteleder. Jeg tenker fremdeles om jeg skal angre på at jeg bare stod der og ventet pent på tur mens replikker til andre ble til lange innlegg og svar på spørsmål likeså, gang på gang. Antagelig like greit å le av det og putte erfaringen i arkivet med et smil !

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags