Mangfold og valgfrihet gir bedre omsorgstjenester lokalt

Av
DEL

Leserbrev


Det er tverrpolitisk enighet om at det offentlige skal ha hovedansvaret både for styringen, finansieringen, og driften av velferdstilbudet. Det er imidlertid lange tradisjoner for at også private og ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester har sørget for gode tjenester til innbyggerne, etter avtale med det offentlige.

Private og ideelle organisasjoner driftet i 2017 ca. ti prosent av virksomheten i omsorgssektoren. Bruk av private og ideelle organisasjoner gir åpenhet om kvaliteten i tjenesten, det gir valgfrihet for brukeren, og ikke minst, tjenestene blir bedre og drives rimeligere.

I 2060 blir det dobbelt så mange over 70 år og tre ganger så mange over 80 år, i forhold til 2018. Endringene blir særlig merkbare fra 2025 og utover når de store etterkrigskullene fyller 80 år. Det er store variasjoner mellom kommunene. Noen kommuner vil ha kun to yrkesaktive pr. pensjonist. Det er dramatisk. Norske kommuner har behov for 38 000 nye årsverk innen helse og omsorg allerede innen 2028. Utfordringene er så store at hele samfunnsmaskineriet må tas i bruk for å løse dem. Utfordringene forsterkes av at de offentlige utgiftene vil overstige inntektene fra og med 2030.

Private og ideelle aktører vil kunne være en del av løsningen. Kompetanse er allerede en stor utfordring i kommunene. Både for brukeren og samfunnet er det fornuftig å utnytte de ressursene som er tilgjengelige hos private og ideelle aktører. Ressursene er der og bør utnyttes.

Høyre setter brukeren i sentrum i helse og omsorgspolitikken. Retten til medbestemmelse og selv kunne velge er grunnleggende for Høyre. Det gjelder både valg mellom offentlige tilbud, slik som fritt sykehusvalg, og valg mellom offentlige, ideelle og private tilbud, slik som fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.

For å dekke fremtidens behov for omsorgstjenester må vi ha en velferdsmiks av både private, ideelle og offentlige leverandører. Et system med flere aktører gir mangfold, god ressursutnyttelse, innovasjon, og valgfrihet.

Økt valgfrihet gir mer fornøyde innbyggere. Muligheten til selv å kunne velge selv er dessuten en viktig verdi i seg selv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags