Narvik kommune erklærer klima- og miljøkrise??

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev

Alle kommuner må gjennomføre meget effektive tiltak for å nå Parisavtalens målsetting. Vi har nå kun 11 år på oss, men det gjøres ikke i nærheten av nok for å oppnå reelle klimakutt i kommunen vår. Vi må erkjenne at krisen er et faktum, og vi må gjennomføre tiltak som tar utgangspunkt i at vi faktisk er i en krise.
Derfor kan Narvik Bystyre gjøre som det britiske parlamentet nettopp har gjort, og erklærer at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene og tapet av artsmangfold. Narvik Bystyre kan erklærer klima- og miljøkrise.

Skal vi mobilisere bredt for å unngå en økologisk kollaps, er første steg å anerkjenne at vi står overfor en eksistensiell krise. Klima- og miljøpolitikken på alle samfunnets nivåer har altfor lenge blitt behandlet som noe vi kan ordne med de ressursene vi har til overs, og uten at det går utover målet om økonomisk vekst og økt materielt forbruk. Alvoret i situasjonen krever et sterkere fokus og mer effektive tiltak for å kutte utslipp.

FNs klimapanel har slått fast at de globale utslippene må halveres innen 2030 hvis vi skal nå 1,5 graders målet. Det betyr at rike land som Norge, med et høyt personlig utslippsnivå, må kutte langt mer enn andre, og at byene må ligge i front. Vi har vedtatt å kutte 50 % av våre klimautslipp innen 2030, men vi vet fortsatt ikke hvordan det skal bli mer enn en god intensjon. Kunnskapsgrunnlaget i FN’s naturrapport har i tillegg understreket alvoret for biologisk mangfold og stiller dermed høye krav til oss. Vi er nødt til å sette i gang klimatiltak i samspill med naturen, ikke i strid med naturen.

Britenes vedtak kommer etter at selvstyremyndighetene i Skottland og Wales har gjort lignende vedtak. Dette er en reaksjon på kravene fra klimastreikende ungdom og bevegelsen Extinction Rebellion. De krever at styresmaktene verden over erkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter er vår tids største utfordringer.

Vi ønsker å leve i en kommune som gjør sitt ytterste for å skape en trygg framtid. Vi lever best når vi vet at vi er gode mot miljøet og andre mennesker. Nå har vi muligheten til å vise at vår velstand ikke skal gå ut over dem som kommer etter oss.

FN slår alarm om naturens tilstand

Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene, mener FN forskere som i begynnelsen av mai publiserte en nedslående rapport. Den nye FN-rapporten skal gi grunnlaget for at verden kan endre retning før det er for sent.

FNs Naturpanel melder i sin globale rapport at arter verden over dør ut rekordraskt. Per i dag er 25 prosent av alle arter truet av total utryddelse, og den negative utviklingen snur ikke av seg selv. Ja, naturen ødelegges så raskt at det truer evnen til å livnære Jordens befolkning.

Vi er, som sivilisasjon, helt avhengige av intakte økosystemer. Å ikke beskytte naturen er det samme som å dra teppet vekk under våre egne bein; naturen danner grunnlag for velferd, helse og gode liv.

Miljø henger sammen med alle andre spørsmål i samfunnet. Sosial rettferdighet, økonomi, arbeidsplasser, velferdsstaten, maten og naturen er alle avhengige av at vi tar vare på klimaet og økosystemene. Det er tvingende nødvendig å sette denne saken først, derfor mener vi, det er riktig at Narvik erklærer klima- og miljøkrise. Vi må fatte politiske vedtak med denne erkjennelsen i bunnen.

Vi liker godt å peke på det som skjer andre steder, men vi er nødt til å gjøre det vi kan for å bevare naturmangfoldet også her i Narvik. Å ikke gjøre det er en hån mot de ungdommer som har klimastreiket her på rådhustrappa. Ungdommer som markerer at vi er i ferd med å ødelegge deres fremtid.

Derfor:

 Erklærer Narvik kommune klima- og miljøkrise.

 Erkjenner Narvik kommune at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyeste prioritet.

 Følger Narvik kommune oppfordringen til skolestreikere om at de voksne må ta ansvar –

nå!

For Miljøpartiet De Grønne

Bror Martin Hanssen

bror martin hanssen

gruppeleder Miljøpartiet De Grønne Narvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags