– Ikke for sent å snu

Trond Millerjord, TV-aksjonen 2014

Trond Millerjord, TV-aksjonen 2014 Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevKommunalminister Monica Mæland, hvorfor måtte du trø på oss politikere etter ca. seks års intensivt arbeid?

Vil gjerne orientere litt historisk om det vi har gjort etter at det ble vedtatt at regjeringen ønsket et mindre antall kommuner i Norge.

Narvik kommunes politiske ledelse v/ordfører Tore Nysæter og varaordfører Trond Millerjord satt begge i Ofoten Regionråd hvor Nysæter var leder. Etter at regjeringen hadde kommet med sine tanker gjorde regionrådet et vedtak om at denne prosessen med å se på sammenslåingen av kommunene skal startes opp umiddelbart i vår region.

Det ble bevilget ressurser fra departementet for å kjøre prosessen, etter en del innledende møter i regionrådet og en del eksterne møter med ordfører/departement gikk det ut en bestilling (anbud) til div firma for å få en analyse om mulighetsbildet i vår region.

Her ble etter hvert Telemarksforskning foretrukket av regionrådet og de gikk i gang med sitt arbeid. Mener på at det dreide seg om godt i overkant av millionen som ble brukt på dette prosjektet. Etter en stund ble det invitert til møter på Blindesenteret i Botn hvor Telemarksforskning la frem sine analyser og anbefalinger for regionrådet og bred pressedekning.

Før dette var det prosesser i kommunene og kommunestyrene hvor også rådmenn var med.

Etter fremleggelsen har det vært mye frem og tilbake, noen var enig, andre imot, sånn som det er i de fleste saker og slik det skal være i demokratiske prosesser. De berørte kommunenes politikere og administrasjon har hatt dette som tema og sak i x - antall møter lokalt, regionalt, møter på storting, i departementer det har vært mange flyturer, hotellovernattinger, seminarer m.m. i hele prosessen som nå har gått i ca. seks år. Faktum er at alle involverte, både politikere, administrativt personell, fylkesmann og ekstern kompetanse med daværende ordfører Tore Nysæter i spissen jobbet meget godt sammen og hadde en god tone selv om det var en «stor» sak som var på agendaen.

Tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner var på besøk hos oss i regionrådet da prosessen pågikk, det møtet ble holdt på byens tak oppe i tømmerhytta i fjellet, også da var det bare godord å høre fra han om den jobben som var gjort lokalt/regionalt.

Etter siste valg kom det nye ordførere og ny regionrådsleder, (Tor Asgeir Johansen, Tysfjord) som hadde vært med i hele prosessen, disse har fulgt opp det som var startet og slik jeg har forstått det har også de vært enig om hvordan det måtte bli kommunemessig i fremtiden. Med andre ord en gladsak og en mulighet for at regjeringen/ministeren kunne brukt dette som et utstillingsvindu for hvordan en kommunesammenslåingsprosess skal være.

Grunnen til at dette nevnes er at alle innbyggere i samtlige kommuner skal vite at det er brukt store midler av offentlige – statlige/kommunale ressurser (kanskje forgjeves) alle disse årene for å få saken til det den var frem til den 20.04.2018!

Alt dette etter regjeringens bestilling til oss.

Fredag den 20.04.2018 kom det famøse vedtaket og beskjeden fra kommunalminister Monica Mæland om hvor fremtidige kommunegrenser skal gå, da hun kom med dette er det det samme som å si at den jobben som vi lokalpolitikere, regionråd, rådmenn, Telemarksforskning, departement og statens forlengede arm, fylkesmann med sine faglig råd har gjort over flere år er helt bortkastet!

Forstår godt at de tre sittende ordførerne ble stille den dagen! Ikke bare ordførerne lokalt, men det var mange som reagerte, også i stortingets korridorer! Hørte vi riktig?

Kan det være mulig at en «fersk» kommunalminister (ble kommunalminister i januar 2018) virkelig har satt seg så godt inn i en slik omfattende sak på så kort tid at hun kan tillate seg å si at hun har vurdert saken meget nøye og har derfor tatt den beslutningen hun har tatt, tvert imot alle faglige råd! Uten å spørre f.eks. fellesnemda??

Det er også spesielt at dette vedtaket er imot det samene i Tysfjord ønsker! Har forstått det slik at det samiske miljøet i Tysfjord, både fra nord og sørsiden ønsket å gå inn i den nye storkommunen Narvik. Selvfølgelig var dette ikke 100 %, noen ønsket nok Hamarøy som sin fremtidige kommune.

Håper Mæland er informert om kommuneøkonomien i Narvik, Tysfjord og Ballangen! Narvik har tidligere hatt svært store utfordringer økonomisk på grunn av gammel moro og ikke minst terra saken, dette har vi nå kontroll på, men utfordringene står i kø innenfor oppvekst, skole, helse, logistikk, barnevern, m. m, Tysfjord og Ballangen er på Robek og jobber sterkt for å få hodet over vannet, derfor er det enda oppsiktsvekkende og betenkelig at ikke ministeren ser at et bidrag på ca. 20 millioner vil være ekstremt viktig for en eventuell ny stor kommune, hvordan skal det kunne drives økonomisk forsvarlig med disse utfordringene?

Hamarøy ønskes alt godt, men det må ikke gå på bekostning av en eventuell ny storkommune. Det er det staten som har ansvaret for!

Dessverre ser vi allerede at det sies fra ordføreren i Tysfjord at dette er svært uheldig og at dette vil skape en etnisk konflikt. Er dette ønskelig fra Mæland? Er det ønskelig fra departementet å sette strek over den kulturhistoriske Tysfjord med grenser, familier, tilhørighet, eiendommenes beliggenhet og ikke minst respekten for folket?

Vi er gjort kjent med at det har vært møter i departementet med Sametingsrepresentanter, møter hvor det fra lokalt hold er bedt om innsyn i møtereferater, dette er avvist fra ministeren med beskjed om at det skulle bli tilgjengelig etter at vedtak var fattet!

I ettertid er vi informert om at de møter som hadde vært var med sametingsrådet! Hvorfor fikk ikke vår fellesnemd møte departementet etter dette og før vedtak ble tatt?

Det er helt klart at de samiske rettigheter skal ivaretas også i en ny stor kommune, så hvorfor dette?

Etter fredagens famøse vedtak ble det i uken spørretime i stortinget, her ble det stilt en god del gode spørsmål til ministeren fra flere stortingsrepresentanter, her presterer hun å avvise alle innvendinger, ganske oppsiktsvekkende!

Det samme at ministeren fra stortingets talerstol beviser at hun ikke kjenner saken slik hun bør da hun bommer på hvem som er eierne til kraftselskapet.

At en minister fra stortingets talerstol tillater seg å gjøre seg så liten at hun stigmatiserer Tysfjords befolkning med at det er innbyggere med en ryggsekk og et folk med spesielle utfordringer!! Spørsmålet blir da: Monica Mæland, hva er det du sier? (Ikke rart det ble debatt om dette i Tysfjord kommunestyre sist torsdag)!

Kanskje det kan være OK av ministeren å komme med en unnskyldning til Tysfjords befolkning fra stortingets talerstol etter disse helt unødvendige ordene!

Kommunalministerens overkjøring av lokaldemokratiet, fylkesmann m.fl. viser at regjeringen Solberg har en kommunalminister som virkelig trenger en god del påfyll i sin egen ryggsekk når det gjelder denne saken og en minister som garantert vil få utfordringer med å gjenvinne tillit i nord, kanskje gjenvinne tilliten i Høyre, vi ser nå at det er ikke bare i det lokale Høyre man er misfornøyd med sin egen minister – det viser mediebildet generelt.

Det er på sin plass i denne sak å berømme fellesnemda og ordførere/kommunestyrene å andre som har deltatt i prosessen gjennom to perioder for konstruktiv samhandling med kommunereformen.

Regner med ordførerne Rune, Per Kristian og Tor Asgeir vil følge dette opp fremover.

Tror dere/vi vil lykkes til slutt.

Ser at ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen har invitert kommunalminister Monica Mæland til kommunen, håper hun kommer og møter folket og fellesnemda! Betenkelig da at hun allerede har uttalt at vedtaket blir ikke omgjort!

Da regner jeg med at dette vil bli en sak for stortinget!

Til slutt vil jeg berømme Høyre lokalt for den jobben de har gjort med positivt fortegn fra dag en da prosessen startet, ikke rart at tidligere ordfører Nysæter uttrykker sinne og frustrasjon mot egen regjering.

Monica, det er lov å snu i tide!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags