Det står om framtida for Nord-Salten og Ofoten

Av
DEL

LeserbrevSonderingene som pågår mellom Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner på den ene side og Hamarøy kommune på den andre side har to mulige utfall slik jeg ser det:

1. Det kan ende opp i en prosess der klokskapen rår og resultatet for både nye Hamarøy og nye Narvik kommune blir bra. At samarbeidet mellom de to nye kommunene blomstrer, og at vi utnytter hverandres gode kvaliteter som blant annet reiselivsdestinasjoner.

Alternativt:

2. Det ender opp med totalhavari og ingen ønsker om å gjenoppta arbeidet i fellesnemndene og dermed arbeidet for å skape en god felles framtid for innbyggerne i de to nye kommunene.

Hamarøy-ordfører Jan-Folke Sandnes ser ut til nok en gang å ha tegnet et bilde for resten av kommunestyret på Hamarøy som kan ende opp i en evig konflikt og null kontakt mellom kommunene. Er det dette Hamarøy kommunestyre ønsker? Er det dette folket på Hamarøy ønsker?

Det står fast at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.april fastsatte den nye kommunegrensa for nye Hamarøy og nye Narvik kommuner. Det betyr ikke at innbyggere og politikere ikke kan ha synspunkter på prosessen fram mot resultatet, som føles helt feil for flere hundre innbyggere i Tysfjord som ikke er hørt i denne sammenheng.

Når de tre ordførerne tar kontakt med Hamarøy kommunestyre og den politiske ledelsen i nabokommunen i sør, er det for å se om det kan finnes en løsning som gir gode vilkår for begge de nye kommunene med en annen kommunegrense enn den som er fastsatt av statsråd Monica Mæland og hennes departement. Det er en klok tilnærming til en dyp konflikt som vil prege oss alle for all fremtid med mindre vi finner en annen løsning og jobber sammen for en annen kommunegrense - alternativ B som ikke er konfliktskapende.

Den politiske ledelsen i Hamarøy er ikke tjent med en situasjon der man blir uten venner fordi man ikke var villig til å bidra til en god løsning for alle innbyggerne både i sin egen nye kommune men også for de som skal inn i nye Narvik kommune.

Den politiske ledelsen i Hamarøy kommune må ta inn over seg at det ikke er ei sjel i nye Narvik kommune som vil frata innbyggerne i nye Hamarøy kommune ei trygg og god fremtid i den nye lulesamiske kommunen som skal bygges opp. Vi ønsker alle å bidra til det, men ikke med dagens grensedragning. Da blir det kanskje ikke noen ny Hamarøy kommune eller ny Narvik kommune. Det som skjer i Finnmark har vist oss alle at det nytter å protestere mot det vi mener er dårlige eller urettferdige løsninger for innbyggerne.

Hvorfor det er så maktpåliggende for den politiske ledelsen og Hamarøy kommune å holde på en grensedragning som gir et så stort konfliktnivå og minsker mulighetene for ethvert samarbeid i fremtiden, er for oss uforståelig.

Hamarøy kommune sitter med nøkkelen og kan bidra til en fredelig utgang på denne konflikten. Bruk denne muligheten! Det vil gjenopprette balansen i hele regionen. Å leve med det motsatte resultatet har vi alle følt på kroppen en periode. Vi vet at innbyggerne på begge sider av Tysfjorden ønsker å leve i fred og fordragelighet med hverandre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags