Hvorfor er det slik?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KOMMUNEDELINGEN:Sametinget har altså inngått en avtale med KMD om hvor delingsgrensen skal gå når det gjelder oppdelingen av Tysfjord kommune.

Denne avtalen ble inngått i et såkalt konsultasjonsmøte, som i virkeligheten er et forhandlingsmøte. Årsaken til at dette møtet ble holdt, er at KMD under ledelse av daværende minister Erna Solberg (H), inngikk en avtale med Sametinget om slike møter. Dette skjedde i 2005.

Denne avtalen er begrunnet med at Norge er folkerettslig forpliktet til å inngå en «konsultasjonsavtale» med Sametinget fordi at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169. Da konvensjonen ble ratifisert ble det forutsatt at samene i Norge er berettiget til å bli beskyttet av innholdet i denne konvensjonen.

Som en konsekvens av denne forutsetningen, ble samene i Norge løftet opp til å bli en superminoritet, høgt hevet over alle andre minoriteter i landet. Dette når det gjelder særrettigheter.

Men da denne konvensjonen ble ratifisert, ble det ikke utredet om samene i Norge lever under slike forhold at de er berettiget til å inneha en slik beskyttelse. En slik utredning er heller ikke blitt gjort senere. Dette på tross av at det har skjedd store samfunnsmessige endringer i Norge etter 1990, også for samene.

Årsaken til at det politiske miljøet og befolkningen i Tysfjord kommune og nabokommunene, har opplevde det de nå har opplevd, er at ledelsen i Høyre tror på fortellingen om at samene er en superminoritet - en C169-gruppe - og det derfor er rett å betegne samene som et urfolk.

De tror på fortellingen om at den norske staten er folkerettslig forpliktet til å inngå en slik «konsultasjonsavtale» med Sametinget og samepolitiske organisasjoner.

Derfor er det slik.

Denne avtalen er i sitt innhold og i sin ånd udemokratisk. Dette fordi at den har gitt en bestemt etnisk- og avstammingsrelatert gruppe i Norge en eksklusiv- og hemmelig kanal rett inn til den sentrale statsmakta i Norge. Denne lukkede kanalen kan benyttes i en innledende fase i en sak, underveis i en sak og også rett før beslutning fattes. Representanter for andre berørte interesser, gis ingen mulighet til å imøtegå eventuelle gale eller skjeve opplysninger og påstander som måtte bli fremmet fra Sametinget eller samepolitiske organisasjoner, i disse lukkede møtene. Om denne ordningen uttalte daværende ordfører i Alta, Laila Davidsen(H) at «det er så udemokratisk at jeg kan ikke få sagt det». Uttalelsen kom i forbindelse med en lignende sak som skjedde i Finnmark. Sametinget forhandlet med Olje- og Energidepartementet, i et lukket møte i Karasjok, rett før beslutningen ble fattet. De politiske miljøene i Finnmark måtte bare forholde seg til vedtaket som et fullbyrdet faktum. Sametinget triumferte i media.

Regjeringen har bebudet at den har planer om å fremme et lovforslag om å lovfest at en slik konsultasjonsordning skal bli gjeldende også for kommuner og fylkeskommuner.

Er det ikke på tide at det nå blir utredet om samene i Norge lever under slike forhold at de er berettiget til å bli beskyttet av innholdet i ILO-konvensjon nr. 169 ?

En ting er sikkert: Så lenge ledelsen i Høyre tror på fortellingen om at samene er en C169-gruppe (et «urfolk»), vil denne udemokratiske ordningen fortsette og den etnokratiske gjøkungen Sametinget, vil komme til å innta en stadig større plass i det demokratiske reiret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags