Statsråd uten grenser

KONFLIKTER: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har bestemt at Tysfjord skal deles nord for Sørfjord, i en særdeles uryddig prosess. Slik har hun havnet i konflikt med en fellesnemnd som hun hadde all grunn til å inkludere og samarbeide tett med.

KONFLIKTER: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har bestemt at Tysfjord skal deles nord for Sørfjord, i en særdeles uryddig prosess. Slik har hun havnet i konflikt med en fellesnemnd som hun hadde all grunn til å inkludere og samarbeide tett med.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet første som slår en når man ser på delingen av Tysfjord kommune er: Dette er ingen «deling» - ikke slik de fleste tolker begrepet «å dele».

Sametingets forslag til areal- og ressursmessig fordeling fremstår derfor i beste fall som ulogisk – og i strid med alminnelig moralsk og etisk forståelse. Det er beklemmende å se hvordan den foreslåtte grenselinjen snor seg gjennom angivelige samiske interesseområder og videre i en halvsirkel rundt der det «tilfeldigvis» ligger et kraftverk og en kommende vindmøllepark.

I Rundskriv H-10/15 til Inndelingslova, punkt 2.5.3, fremgår det som eget moment: Kommunaløkonomiske interesser skal ikke være relevant for prosessen i en fastsettingssak. Forholdet er i tillegg behandlet i Ot. prp. Nr. 41 (2000-2001). Forarbeidet til en lov er som kjent også en rettskilde.

I det sparsomme beslutningsunderlag som er tilgjengelig fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er det vanskelig å finne andre argumenter for grensefastsettingen enn de rent økonomiske.

Statsråd Monica Mæland hevder at «det har vært en grundig prosess – at alle ulike hensyn i saken er ivaretatt». Vel, da skylder statsråden å gjøre grundig rede for dette. Hvilke andre hensyn er ivaretatt, og ikke minst hvilken saksforberedende rolle Same- og minoritetspolitisk avdeling ved KMD har hatt. Uten å henfalle til konspirasjonsteorier vil det være skandaløst om to parter med sammenfallende særinteresser - Same- og minoritetspolitisk avdeling og Sametinget - er de som egentlig har konsultert i denne saken.

Videre er statsråden er opptatt av å «sikre lulesamenes språkrettigheter». Monica Mæland, ærlig talt: dette er vel strengt tatt ikke ditt departement? Grunnleggende rettigheter til samisk språkopplæring er hjemlet i Grunnlovens paragraf 108, i Opplæringsloven paragraf 6, i Lærerplanverket for i Kunnskapsløftet og i tillegg prioritert i andre prosjekter og tiltak.

Sametinget er rørende enig: «Alternativ D vil etter Sametingets vurdering styrke og videreutvikle nye Hamarøy kommunes arbeid med lulesamisk språk og kultur».

Både statsråden og Sametinget vet at dette er innsatsområder og oppgaver som i stor grad ivaretas og administreres av Sametinget selv. Gjennom økonomiske virkemidler - som uavkortet kommer fra statlige overføringer - har Sametinget i inneværende år 318 millioner kroner til fordeling. Disse går blant annet til Nordland fylkeskommune, Tysfjord kommune, og ikke minst Árran på Drag. Nye Hamarøy kommune vil direkte og indirekte få betydelige økonomiske tilskudd gjennom denne ordningen.

Sametinget argumenterer videre: «Ved å velge grensealternativ D vil nye Hamarøy kommune få en bedre økonomi enn i dag». Ja, det er mulig, men nå er det engang slik: Hele ideen med kommunereformen er at de nye enhetene skal få en bedre økonomi. Dette skal imidlertid gjøres ved å samordne og styrke kommunenes tjenestetilbud, samt legge til rette for vekst og utvikling - ikke ved forfordeling av industri og næringsliv.

Sametinget bør snart begynne å velge sine kamper med omhu. Det er nok en gang i ferd med å delegitimere seg selv og undergrave sin egen eksistens ved å skape konflikter og splid i en sak. Det er vanskelig å spå - spesielt om fremtiden, men «storhetstiden» der ILO–konvensjon nr. 169 trumfer alt, går trolig sakte men sikkert mot slutten.

Til å være advokat har statsråd Monica Mæland en usedvanlig primitiv juridisk tilnærming til lovverket og rettslige prinsipper. Som folkevalgt politiker viser hun en grenseoverskridende respektløs holdning til demokratiske prosesser.

Vi skal ta vare på den samiske kulturen, men man gjør ikke opp for eventuelle gamle uretter fra fortiden, ved å begå nye for fremtiden.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags