Byen, holdninger og nytt kommunevåpen

Av
DEL

LeserbrevDebatten om det nye kommunevåpen er en versjon av "perpetuum mobile" - en evig runddans som det ikke finnes et entydig svar på. Noen vil være uenig om valg av kommunevåpen uansett utfall av debatten. Jeg vil presiserte at jeg synes dagens motiv med ankeret er helt flott og godt kan beholdes. Etter min oppfatning er det ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om å vise innbyggerne i de to mindre kommunene som slår seg sammen med Narvik om at innbyggerne i "gamle" Narvik ønsker å inkludere dem i det nye fellesskapet. Man vil strekke ut en hånd og lage et et felles, samlende symbol på det nye Narvik. Den debatt som nå går tar et helt annet utgangspunkt. Den er legitim og grei nok, men er innadvendt. Fra tid til annen ser jeg ytringer om hva som har bidratt til at Narvik har stagnert og ikke har utviklet seg de siste 50 år som andre byer i nord. Mine synspunkter er ikke bedre enn andres og jeg har ikke noe fasitsvar. Jeg er likevel helt overbevist om at det har noe med følgende å gjøre: Det som var Narviks velsignelse i mange år var dominansen av to store bedrifter, LKAB og Jernbanen. Den sikret skatteinntekter og jobb til de fleste. Næringslivet i byen levde godt på å levere varer og tjenester til byen og de to store. Alle var fornøyde. Etterhvert og alt for sent oppdaget man at denne avhengigheten ble en forbannelse. Nå disse to trappet ned var det ingen til å fylle tomrommet. Litt brutalt og kanskje litt urettferdig levde næringslivet i Narvik av å "klippe hverandre". Resultatet var at i Narvik fantes det praktisk talt ingen privat kapital - ingen rike mennesker. Selv om dette er iferd med å endre seg, så sliter byen ennå med det. Det viktigste med denne lille fremstillingen var at byen fullstendig overså distriktene. Nabokommunene var et "nødvendig onde", for å sette det litt på spissen. Narvik har aldri vendt seg utover mot omlandet, men lukket seg inne og dyrket seg selv. Jeg er gammel nok til å kunne skrive mange sider om eksempler på dette.

Jeg tror vi er iferd med å begå samme feil, men har fortsatt gode muligheter til å skape et "nytt" Narvik med nye holdninger. Se utover til nabobygdene . Inkluder dem i byen vår. La det bli "demmes" by. Narvik er navnet, men kommunevåpenet kan og bør endres av denne grunn. Narvik skal bli et senter i den nye regionen - ikke bare på gamle Narviks premisser, men også på de gamle kommunenes premisser. Siden jeg er godt i gang med "gode, men sikkert kontroversielle råd", så skal jeg avslutte med et siste. Jeg har stor respekt for dagens ordfører i byen og den jobb han har. Han kan helt sikkert bli en utmerket ordfører for den nye kommunen. Det hadde dog vært en "innertier" om ordføreren for den nye kommunen ble valgt fra en av de to andre kommunene. Begrunnelsen er verken politisk eller personlig, men utelukkende i den argumentasjon jeg har fremmet ovenfor.

Jan P. Pettersen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags