Innbyggertallet i Narvik har vært nokså stabilt i flere år – nå kan tallet gå oppover.

Jeg har tro på at den flotte medvinden Narvik er inne nå kan bidra til at flere unge ønsker bli i regionen eller komme tilbake etter fullført utdannelse. I tillegg vil regionen få tilflytter som fristes av de mange muligheter som finnes.

Hadde den glede å delta på OPPTUR forrige uke og vil referere en tilreisende som sa; «har aldri vist at det skjer så mye bra i Narvik». Hele engasjementet lyste av optimisme.

Optimisme er også et godt ord for leveringsfesten VM-søknad på Narvik torg lørdag.

Ved en middag forleden her på Svalbard satt jeg sammen med noen fra ulike deler av landet, og de ikke fått skrytt nok av bildene fra Narvik-2025. De ønsket av hele sitt hjerte at Narvik får VM.

Med flere regulerte boligtomter, Hålogalandsbrua og muligheter for høyere utdanning må bare pila gå oppover.

Longyearbyen er det både kvinnedag og soldag. Dagen i dag er det største i Solfestuka for i dag er alle innbyggerne samlet for å feie sola tilbakekomst i Longyearbyen.

Gratulerer med dagen!