Hvor lenge skal Narvik være en miljø og klimasinke?

søylene viser hvordan de enkelte partiers programmer påvirker klimaet, utarbeidet av Cicero

søylene viser hvordan de enkelte partiers programmer påvirker klimaet, utarbeidet av Cicero Foto:

Av
DEL

LeserbrevNorge har underskrevet på Parisavtalen om reduksjon av klimagasser. Vi mottar informasjon når det gjelder klimautviklingen nesten hver dag gjennom media. Forskerne roper varsku, det begynner å haste.

Miljøpartiet har siden valget oppnådd noe som vi er stolte over, og som vi er sikre på ikke ville skjedd uten vår påvirkning i politikken. Samtidig er vi skuffet over den motstand vi møter blant andre partier når vi vil langt mer, for at de som er unge i dag skal arve en like god verden som vi har arvet fra våre foreldre. Det oppleves som frustrerende når vi merker at det mangler kunnskap om hva som må gjøres for å nå de mål vi har satt. Vi vet at det begynner å haste.
Lokal transport.
Stortinget har vedtatt at all trafikkøkningen i fremtiden skal skje med kollektiv, sykkel og gange.For å stimulere til at flere kan benytte sykkel, fikk vi flertallet i Bystyret til å bevilge 2 millioner til sykkelveier på kommunale veier i kommunen. Nå snart 4 år senere har omtrent intet skjedd. Da vi behandlet siste års budsjett omfordelte vi midler fra disse 2 mill til å etablere sykkelparkering under tak ved alle kommunale skoler. Da vi først foreslo å etablere tak over sykkelparkering ble vi ledd av. ARC’s fantastiske sykkelarrangement viser at mange har sykkel i Narvik, men de benyttes for lite, derfor gjenstår det mye arbeid for å legge tilrette for mer bruk av sykkel.

Heliumbalonger

Våren 2018 forslo vi fra Miljøpartiet at vi skulle ikke tillate salg av heliumbalonger i kommunen, de har en lei tendens til å fly til værs og lande ute i naturen et sted. Fra arbeiderpartiet fikk vi høre at forslaget kom så sent, det kunne være noen selgere som hadde kalkulert med inntekter på salg av disse, dermed ble det ikke noe forbud. Men varaordfører fra SV skulle oppfordre til at folk ikke kjøpte.
For å være tidlig ute foreslo vi denne vinteren det samme. Denne gang mente AP ordfører at dette måtte vente til kommunesammenslåingen var gjennomført, altså til neste år, da kunne man revidere politivedtektene. Samtidig skulle varaordfører fra SV på ny komme med oppfordring. I Bodø med AP ordfører endret de bare reglementet for gatesalg. I AP styrte Narvik kan det enda ta noen år til.

Blå næringer

Da vi behandlet Strategisk Næringsplan i Formannskapet, foreslo Miljøpartiet at innen blå næringer skulle det skje i lukkerde Mærer. At AP og H stemte imot var som forventet, men at SV stemte imot var overraskende, de vil jo fremstå med god miljøplitikk. Det var kun Rødt som støttet vårt forslag. Strategisk Næringsplan skal være førende for hvilke næringer vi skal satse på over flere år fremover.
Vern om matjorda.
Hva er egentlig miljøpolitikk? Enkelt kan det sies at det er i bunn og grunn handler om å ta vare på matfatet vårt. Å verne om selve livsgrunnlaget vårt og muligheten til å produsere ren og god mat i framtiden. Da må vi ta vare på matjorda vår.
Med AP, SP og SV i regjering har det vært en storstilt nedbygging av matjord i Norge, slik også med dagens regjering. Lokalt i Narvik har vi vedtatt planer som verner om den matjord vi har. Hva gjør så AP og SV når det kommer til praktisk politikk? En utbygger i Beisfjord vil etablere boliger på matjord i Beisfjord. Administrasjonen som sitter på kunnskapen om vikrigheten om at matjord må vi ta vare på, innstiller på at vi politkere skal si nei. Vi opplever så at SV sammens med andre støtter utbygger i at han kan regulere matjord til boliger. De begrunner det med at de vil utvikle Beisfjord slik at de kan bygge flere boliger. På spørsmål om de vet hvor mange ledige tomter det er i Beisfjorden svarer de, vet ikke. De får opplyst at det er mellom 20-30 ledige, nok til flere10 år. Dette står også i saksutredningen
I SV sitt program står det kanskje at de skal ta vare på matjord, hvor troverdig er det? Miljøpartiet stemte selvfølgelig for at vi må ta vare matjorda, slik også de faglige råd fra administrasjonen anbefalte.

Cruise

Cruise trafikk ønsker vi til Narvik, men ikke hvilken som helst cruise. Vi har i bystyret vedtatt temaplan for bærekraftig turisme. Den bygger på FN’s bærekraftmål. Sjøfartsdirektoratet har fått vedtatt kriterier for skadlelige miljøutslipp for criuse trafikken inn i verdensarvfjordene på vestlandet. De vurderer nå om de samme kriteriene skal gjelde for andre områder. Vår AP ordfører har undertegnet på et opprop som sier at de båtene som forurenser så mye at de da ikke får adgang til disse områdene, bare kan komme hit til oss i Ofoten og Narvik. Er det i henhold til bærekraftig turisme? Miljøpartiet vil protestere på det sterkeste mot en slik invitasjon.
Dette er bare noen få eksempler på hvordan det oppleves med de store partiene i Narvik i dag. Ungdommene klimasteiker, lytter vi til dem? hvilken planet er det vi leverer videre til dem?
Lokalvalget 9. september bør bli et klimavalg, og da bør du sjekke om partiet du pleier å stemme på har forstått nettopp det, og om det viser det også i praktisk politikk! Hvis et annet parti er mer troverdig, kan det være smart å skifte parti denne gangen. Din stemme teller!

Bror Martin Hanssen
1 plass for Miljøpartiet De Grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags