MDG: Schjøtt-Pedersen er uansvarlig

Denne sommeren har vi sett et vær, og et klima som er helt i tråd med de mest pessimistiske klimaforskernes spådommer. Det er sterkt bekymringsfullt at en mann som Schjøtt-Pedersen ikke klarer å ta inn over seg de alvorlige konsekvensene som er følgene av hans hjertebarn, oljenæringa.

Denne sommeren har vi sett et vær, og et klima som er helt i tråd med de mest pessimistiske klimaforskernes spådommer. Det er sterkt bekymringsfullt at en mann som Schjøtt-Pedersen ikke klarer å ta inn over seg de alvorlige konsekvensene som er følgene av hans hjertebarn, oljenæringa.

Av
DEL

LeserbrevKarl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass uttaler til NRK Nordland at han er skuffet over at flere av Arbeiderpartiet sine lokallag i Nordland nå sier nei til konsekvensutredning av LoVeSe.

Denne sommeren har vi sett et vær, og et klima som er helt i tråd med de mest pessimistiske klimaforskernes spådommer. Det er sterkt bekymringsfullt at en mann som Schjøtt-Pedersen ikke klarer å ta inn over seg de alvorlige konsekvensene som er følgene av hans hjertebarn, oljenæringa.

Schjøtten truer med at nordlendingene går glipp av viktige arbeidsplasser i Nordland, om oljeselskapene må gjøre sine investeringer andre steder. Han snakker mot bedre vitende, for både han og de fleste nordlendingene har for lengst forstått at eventuelle oljeinvesteringer i nord ikke kommer denne landsdelen til gode. Oljeselskapene er presset på lønnsomhet, og lovnader om ringvirkninger i nord er like pålitelig som en smeltende iskant i nord.

Den kortsiktige profitt tenkningen som ligger til grunn for disse uttalelsene, er skremmende. Norsk Olje og Gass sin talsperson, ser heller ikke ut til å ta inn over seg at om verden skal nå målsettingene i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen, så må de fossile energikildene gradvis fases ut. Jo raskere jo bedre.

Miljøpartiet De Grønne mener at Nordland heller bør være i front i utviklingen av de nye energikildene og det grønne næringslivet. Utviklingen innen fornybare energikilder som sol, vind og bølgekraft har akselerert og nå bygges det vindmøller i Nordsjøen uten statlige subsidier. Det demonstrer at grønne energisystemer har et voldsomt vekstpotensial, for vinden er både evigvarende og klimavennlig.

Det er gledelig at Arbeiderpartiet i nord er i ferd med å snu i denne saken. Tida er overmoden nå, for et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi må slutte med disse opprivende diskusjonene om boring i torskens gyteområde hvert fjerde år, der dette unike området blir offer for politisk hestehandel i regjeringsforhandlinger gang etter gang. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags