Stetinden-senter

Stetinden i vinterdrakt

Stetinden i vinterdrakt Foto:

Av
DEL

LeserbrevStetinden er motiv for nye Narviks kommunevåpen. Det var et fortjent og riktig valg.
Narvik SV har programfestet å jobbe for å etablere Stetinden- senter med klatresenter i Kjøpsvik.
En naturlig oppfølging av dette arbeidet vil være å legge tilrette for aktivitet og etablering av fritidstilbud under Stetinden - i Storelva og Storelvdalen. Det finnes i dag en godkjent reguleringsplan som omfatter dette området. Planen regulerer korte og lengre turløyper, de lengste opp til Svartvannet og Hall´s fortopp. Vider til toppen betegnes som klatring med behov for guiding og sikring.
I tillegg er det regulert inn et eget lite bygg oppe i Storelvdalen med rom for øko-filologisk refleksjon i Arne Næss sin ånd og filosofi om en naturvennlig levemåte, direkte knyttet til Stetinden. Bygget vil med sin plassering ha Stetinden i fokus.

STETINDERKLÆRINGEN (noe forkortet)
Stetinden - symbol for naturvennlig levemåte i fortid og fremtid

Råd for økofilosofi utarbeidet i 2010 STEIND-ERKLÆRINGEN:

" Vi har etter hver forstått -
at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og mennesker og dermed for alt liv på jorden.

Vi erkjenner -
Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap. Naturen er kulturens hjem
Livet handler om de forhold vi er vevet inn i:
Alt liv er liv i avhengighet
Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent:
Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv

Vi vil -
Arbeide for fornyet forståelse
av forholdet mellom natur og menneske

La denne forståelsen prege våre valg,
både som enkeltmenneske og som fellesskap

Finn gleden ved å leve naturvennlig:

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde.
Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss til en
tenke- og levemåte som tjener livet.

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Stetind - erklæringen."

I reguleringsplanen er det i tillegg avsatt et areal for oppføring av et eget servicebygg tilknyttet parkeringsplassen og eksisterende gapahuk. Her vil kravet til universal utforming tilfredsstilles med det samme materielle, og de tilnærmet de samme muligheter for refleksjon som i bygget lengre oppe i dalen.
Videre ar det regulert en egen teltplass for klatrere litt lengre opp i terrenget, der det tidligere ble brukt til dette formålet.
Planarealet for øvrig er regulert som friområder og friluftsområde.

Det vil være naturlig for SV, og i tråd med partiprogrammet, å arbeide for en naturvennlig bruk av området under Stetinden gjennom tilrettelegging av området for naturvennlig og bærekraftig reisemåle, f.eks. øko-turisme.
De regulerte turløypene må merkes og skiltes og der det er stor slitasje må trasene klopp-legges og dreneres. I det hele tatt så må området gjøres mer attraktivt å besøke og ferdes i.

For SV vil fokusering på bærekraftig turisme i kommunen være viktig i for næringsutvikling og styrking av eksisterende næringer. En miljøvennlig levemåte bør være i fokus i denne utviklingen, og for de valg som tas.

Stetinden vil være en kjent og viktig merkevare for utvikling av hele den nye kommunen.

Tor Svein Skogstad
Narvik SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags