Stor raushet og gavmildhet i Narviksamfunnet

Ungdomskoret Scherzo

Ungdomskoret Scherzo Foto:

Av
DEL

LeserbrevEt takkeskriv:

Mye har skjedd i vårt nærmiljø de siste 14 dagene. Artic Race og Haikjeften festival har fått mye oppmerksomhet i media, fortjent nok.
Noe som har foregått litt under medias radar er besøket fra vår vennskapsby i Polen, Nowy Sacz.
Scherzo, koret som rekrutteres fra videregående skoler i Nowy Sacz sendte i august 2018 en henvendelse til Sangvirkelaget, sitt vennskapskor i Narvik, med beskjed om at de ønsket å besøke oss (for 3. gang i løpet av 17 år). Sangvirkelaget ønsket selvfølgelig Scherzo hjertelig velkommen og startet umiddelbart å forberede et 7 dagers langt besøk i siste halvdel av august i år. At det skulle kollidere med de før omtalte arrangementene var Sangvirkelaget selvfølgelig ikke klar over på dette tidspunktet. I tillegg er valgkampen i full gang, noe som tar stor oppmerksomhet i media. Fremover omtalte forøvrig besøket den 7. juli (nettavisen), 15. juli og på nytt den 22. august.
Da Narvik Kommune benyttet anledningen til å invitere Nowy Sacz kommune for samtaler omkring vennskapsby-avtalen, utviklet besøket seg til også å få et offesielt preg med formelle møter kommunene imellom.
Nowy Sacz`s «vise-president» (hos oss, varordfører) og rådmannen signaliserte ganske raskt at de ønsket å delta på deler av Scherzos besøk. Det samme gjorde konsulen ved den Polske Ambassaden i Oslo. Dette til stor glede, både for Scherzo, Sangvirkelaget og Narvik Kommune.

Næringslivet:
For å gjøre besøket så billig som mulig for Scherzo henvendte vi oss til store deler av Narviks næringsliv og andre lag og foreninger, dette for å be delvis om pengestøtte og delvis om varer og tjenester. I tillegg ble kommunen orientert på et tidlig tidspunkt. Responsen fra disse har vært formidabel, og med stor ærbødinghet vil vi takke

Bidragsyterne:
Sparebanken Narvik; For økonnomisk bidrag.
Rema 1000 Lager Fagernes; For leveranse av matprodukter.
Steinovnsbakeriet Myklevold,; For leveranse av brødmat.
Narviksenteret; For faglig bistand i forhold til krigshistorien.
Kuraas AS; For egen mottakelse og bidrag forøvrig til grilling.
Nordkraft AS; For sponsing av annonser.
NB Engros; For kraftig rabatterte, nødvendige produkter.
Dagligvareforretninger; Sponsing av fruktkurver for hele besøket.

Lag og foreninger:
Narvik Røde Kors; For utrolig velvilje med tilgang til sine lokaler og bistand til grillingene.
Narvik Frivillighetssentral; For sin innsats, både ved bespisning, overnatting og andre forefallende utfordringer.
Groms Plass; For å stille opp uten betaling på vår avsutningskonsert.
Jernbanens Musikkorps; For det samme, men i mindre grad enn Groms Plass.
Katolske Kirken; For bespisning og arrangement i samarbeide med det Polske miljøet i vår kommune.

Kommunen:
Narvik Kommune v/politisk og adminsgtrativ ledelse har bidratt med overnattinger, dusjing, lunsj, øvrige kostnader og garantier samt bidratt til planleggingen av hele uken generelt og det offisielle besøket spesielt.
Kommunen har også deltatt på store deler av hendelsene under denne uka.
Narvik Havn; For å stille Fløttmann til disposisjon, nærmest til uansett tidspunkt.
Narvik Vann; Leverte vannflasker til hele koret.


Privatpersoner:
Vi har bevisst unnlatt å nevne enkeltpersoner, men det er vanskelig å komme utenom Elzbieta Borgsø som det naturlige bindeleddet mellom Nowy Sacz og Narvik Kommune, og i dette tilfellet, også mellom Scherzo og Sangvirkelaget. Kurt Stenersen og Dorota Kantorowicz-Bardzinska må også nevnes spesielt.
Også medlemmene våre (Sangvirkelagets), som har bidratt med praktiske gjøremål gjennom hele besøket.

Som kanskje leserne etter hvert kan ense, så har dette besøket vært en gedigen dugnad, utført av Narviksamfunnet. Det kan vi være stolt av.

For Blandakoret Sangvirkelaget
Per Henrik Mørk
Prosjektleder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags