Fiskeoppdretternes og deres politikerforsvareres feighet

Av
DEL

LeserbrevI Fremovers leserbrevspalte fra 29. august står en interessant artikkel underskrevet av talsmenn for Naturvernforbundet og Kystfiskarlaget.  Her utfordrer disse organisasjonene oppdrettere og de politikere som helhjertet støtter disse.  Stikkord er blant annet miljø, forurensning, bærekraft, lukkede anlegg, osv.

Her inne i Ofoten er kystfiskernes  argumentasjon velkjent, fordi den er sann.  I denne avis har man i en årrekke sett argumenter mot denne galskapen i en talløs rekke av inserater i leserbrevspaltene mot tradisjonelt lakseoppdrett.  Også i en lang rekke redaksjonelle artikler og reportasjer, selvfølgelig i en nøytral tone.

I en årrekke har blant annet Naturvernforbundet og Ofoten Villfisk gått i bresjen for denne motstandskampen, deltatt i og avholdt møter, og ikke minst, høstet kunnskap om bransjen.  Egentlig er dette enkelt fordi vi vet at flertallet i befolkningen støtter denne kampen.

Det som forundrer meg, er at vi nesten aldri leser motinnlegg fra bransjen selv, de politikere som støtter opp om dens fremferd, godt understøttet av Fiskeridirektorat og departement. 

 Jeg har aldri hevdet at dette er en form for feighet, men nå gjør jeg det.  Å tie er ikke lengre gull eller taktikk.  Jeg utfordrer i alle fall bransjen til offentlig å stå frem og svare på tiltale fra Naturvernforbund og Kystfiskarlag. hvis dere kan  - eller tør.

La oss ikke høre den gamle leksa: Dette er arbeidsplasser og verden trenger mat! For så vidt riktig, men ikke på den måten bransjen driver i dag.

En liten advarsel:  Dere vil få svar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags