3.816 stats-jobber til Oslo - og 15 tilført Nordland ...

Åsunn Lyngedal og Tina Denstad, Arbeiderpartiet

Åsunn Lyngedal og Tina Denstad, Arbeiderpartiet Foto:

Av

Det er ikke vanskelig å slutte seg til Jonny Finstads (Høyre) hyllest til vår vakre landsdel, Nord-Norge. Et innovativt næringsliv som jobber hardt, stor verdiskaping og et hav av muligheter. 

DEL

LeserbrevHans påstand om at Solberg-regjeringen bidrar gjennom å flytte statlige arbeidsplasser til Nordland blir mer tvilsom:

Tallene fra utgangen av 2013 til starten av 2018 viser at Oslo i perioden fikk tilført 3.816 statlige arbeidsplasser, Akershus 2.232, Trøndelag 2.641 og Hordaland 1.705.

I samme periode er Nordland tilført 15.

Ja du leste riktig, 15 statlige arbeidsplasser. Selv med landets beste miljø på innkreving i Mo i Rana, klarte Solberg å legge ledelsen for innkreving til Trondheim. Forstå det den som kan!

I tillegg til de endringene tallene viser, fører privatisering av statlige arbeidsplasser i nord i stor grad til at jobbene forsvinner. Fordi de erstattes av anbud som ofte går til store firma som ikke er lokalisert til Nordland.

Vi ser det når forsvaret sier opp renholdere som erstattes av private firma. Det skulle ikke sies opp ansatte, i alle fall ikke før det var gått ett år. Gjett hva som skjedde etter ett år?

Når ansatte i stab i Bane Nord i Narvik og Mo i Rana slutter i sine jobber, ser vi eksempler på at de erstattes i Trondheim. Og hva vil skje når all drift og vedlikehold er skilt ut fra Bane Nor til Spordrift AS og de skal konkurrere om sine jobber? I Narvik der 4 mil jernbane henger sammen med hele det svenske jernbanenettet, skal det ikke mye perspektiv til for å se at det vedlikeholdet kan bli utført av store entreprenører fra nabolandet.

Men det bekymrer ikke statsråd Jon Georg Dale (Frp), på spørsmål ser han utelukkende fordeler ved privatisering.

Derfor har Arbeiderpartiet stemt mot den storstilte privatiseringen regjeringen har satt i gang av jernbanen vår. Det er litt ironisk når NSB i sine anbud på persontrafikken kunne være det billigste anbudet hvis det ikke var for den fortjenesten som skulle gå til eieren, staten. Fortjenesten til SJ vil gå til den svenske staten.

God bruk av våre felles skattekroner?

I Finland har staten en prinsippbeslutning fra 2014 om at underliggende etater under departementene skal lokaliseres utenfor Helsinki. Fordi konsentrasjon av statlige arbeidsplasser fører til konsentrasjon av makt.

Avmaktsfølelsen i nord kommer dels av at vi ser at 24,5 % av alle arbeidsplasser i Oslo er statlige. Tallet for Nordland er 4,9 %. For Oslo er tallet stigende under Høyres styre, for Nordland går andelen ned.

Et fylke og kommuner som er styrt av en annen ideologi kan motvirke sentraliseringen og legge til rette for at lokale firma kan levere til det offentlige.

Det er viktig å bruke stemmeretten 9. september!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags