Du skal kunne leve livet der du bor

Av
DEL

LeserbrevEn god kombinasjon av kommunale helsetjenester, private og offentlige helsetjenester er viktig for at du skal kunne være trygg for å få hjelp og riktig behandling når behovet er der.

Med Høyre i regjering har kommunene fått flere psykologer, helsesykepleiere og jordmødre gjennom rekrutteringstilskudd og økte overføringer. Kreftpasienter følges bedre opp gjennom pakkeforløpene for kreft. Prinsippene rundt pakkeforløp utvides nå også til flere områder. Sykehusenes overføringer har økt hver eneste år siden Høyre kom i regjering. Det er vedtatt bygging av nytt sykehus i Narvik, det skal gjøres endringer i sykehusstruktur på Helgeland.

Hvis du som pasient har rett til helsehjelp i den offentlige spesialisthelsetjenesten, kan du gjennom Fritt behandlingsvalg selv velge hvor du vil ha denne behandlingen. Det er du som pasient som best kjenner din situasjon og ditt behov, derfor har et av våre prinsipper vært at du skal få lov å velge hvor du vil ha din behandling. De fleste velger det offentlige sykehuset i sitt nærområde, men om du ønsker å velge et annet behandlingssted har du denne muligheten gjennom Fritt behandlingsvalg. Ditt regionale helseforetak må uansett dekke utgiftene til behandlingen enten det skjer i det offentlige eller i det private. Tidligere var det bare de som hadde penger for å kunne betale for seg som hadde denne muligheten. Nå er det ikke din lommebok som avgjør om du kan gjøre dette valget. Dette er en oppbygging av den norske helsetjenesten.

Jeg er også veldig fornøyd med den nye avtalen for fastlegeordningen som det nå er enighet om. At fastlegene skal ha så gode ordninger at de finner det attraktivt å virke som fastlege er viktig. Gjennom denne avtalen bidrar staten med 180 millioner mer til fastlegene ut over det andre grupper fikk i lønnsvekst. Det settes av 50 millioner til en tilskuddsordning for fastleger med mange pasienter som krever mye og tett oppfølging. 60 millioner kroner til en tilskuddsordning for spesialisering for næringsdrivende fastleger som jobber i kommuner som strever med å få tak i leger. Det etableres også en ny takst for fastleger som skal stimulere til økt samhandling med sykehusene og avtalespesialister om felles pasienter. Jeg håper dette er en avtale og inngang som vil få flere til å velge denne viktige fastlegejobben og at det blir lettere for de som står i denne viktige jobben. ‍

Dette er viktige tiltak for at vi skal kunne leve livet der vi bor.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags