Bygg Nord-Norge banen!

Av
DEL

Leserbrev
En oppdatert utredning om Nord-Norgebanen ble lagt ut på høring 1. juli. Prisen anslås til ca. 120 milliarder for en bane fra Fauske til Tromsø, og med sidearm til Harstad. Med hastighet opp mot 200 km/t vil reisetiden mellom Fauske og Tromsø bli ca. 3 timer.

Helt fra Rødt ble stiftet har vi hatt Nord-Norgebanen i vårt program. Vi vil arbeide, både på og utenfor Stortinget, for at Nord-Norgebanen blir tatt med når Nasjonal Transportplan for 2022-2033 vedtas i Stortinget våren 2021. Valg av trasé og gjennomføring av byggeprosjektet må gjøres i nært samarbeid med Sametinget for å ivareta reindriftsinteressene.

Ideen om å binde Nord-Norge sammen med resten av landet med jernbane ble lansert allerede på slutten av 1800-tallet, og var lenge en viktig politisk sak på 1900-tallet og et krav fra Nord-Norge. Da Nordlandsbanen til Bodø åpnet i 1962, var det et uttalt politisk mål at den skulle videreføres fra Fauske tilNarvik og videre til Tromsø. Sidespor til Harstad har også vært med i de fleste utredningene.
Nord-Norgebanen vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom på kort sikt, men den vil ha voldsom samfunnsnytte. Den vil redusere utslipp fra transport i Nord-Norge med 20 prosent alene, fjerne tusenvis av vogntog fra veiene og bedre trafikksikkerheten. Media denne vinteren har vært fylt av reportasjer om ulykker og livsfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog på veiene, ikke minst i Nord-Norge. Det vil også gjøre det mulig for folk å reise rimelig, raskt og miljøvennlig. Bygging av Nord-Norgebanen vil også være en vitamininnsprøytning for etablering av industri og annen virksomhet i nord, noe som vil føre til økt tilflytting og befolkningsvekst.

Utredninga slår fast at behovet er til stede, særlig for gods, men også persontransport. Både samferdselsminister Dale fra FrP og prosjektlederen snakker først og fremst om hva det koster. Da vil jeg minne om at bygging av Bergensbanen kostet to ganger statsbudsjettet i sin tid. Den ble likevel bygd fordi det var et viktig framtidsrettet, strategisk prosjekt. Det samme er Nord-Norgebanen for hele Nordkalotten. Av dagens planlagte prosjekter vil ny E18 gjennom Asker og Bærum koste 40 milliarder, og fergefri E39 ble i 2016 beregnet til 340 milliarder.
Takket være Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen har denne saken vært holdt varm. De siste årene har det vært et stemningsskifte, både i Nord-Norge og ellers i landet. Det har bl.a. ført til opprettelsen av Tromskomiteen for jernbane. Rødt mener dette er et strategisk viktig prosjekt for hele Nordkalotten. Nå må alle gode krefter i Nord-Norge samle seg. Det blir viktig å få inn mange høringsuttalelser som støtter bygging av Nord-Norgebanen, og arbeide aktivt for at Stortinget i 2021 skal vedta å ta den med i Nasjonal Transportplan for 2022-33.

Synne Bjørbæk og Per-Gunnar Skotåm, fylkestingskandidater Rødt Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags